viernes, 1 de julio de 2016

QUE EN SABEU DE L’EDIFICI DE LA SOCIETAT LA UNIÓ TERRADENCA?. TERRADES. L’EMPORDÀ SOBIRÀ. GIRONA

Retratava la façana de l'edifici de la Societat la Unió Terradenca ,on llueix un plafó ceràmic amb la data de construcció: 1916.


La descripció tècnica ens diu ; edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula de dues vessants i distribuït en una sola planta baixa. La façana principal presenta un portal d'accés d'arc rebaixat bastit en maons i amb els brancals arrebossats i pintats. A banda i banda hi ha dos estrets finestrals rectangulars, amb la llinda feta amb maons disposats a sardinell i l'ampit fet amb rajola vidrada verda. Damunt d'aquestes obertures hi ha cinc petites finestres d'arc de mig punt bastides amb maons i amb l'ampit de rajola. A la part superior del parament hi ha un plafó de ceràmica vidrada amb el nom de l'establiment i, sota seu, una fornícula motllurada amb un altre plafó amb la representació de Sant Isidre Llaurador. Damunt seu hi ha l'any de construcció, 1916. La façana està rematada per un coronament esglaonat decorat amb motllures. A l'interior destaca una gran sala coberta amb encavalcada de fusta i, al fons, un espai d'escenari obert mitjançant un gran arc carpanell.

La construcció està arrebossada i pintada de color rosat.

No trobava cap dada d’aquest edifici a :
http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/resultats.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=terrades&page=1

ens agradarà tenir coneixement a l’email coneixercatalunya@gmail.com del mestre d’obres i/o arquitecte autor del projecte d’aquest edifici.

L’absència – sistemàtica – d’aquesta informació a la major part dels edificis que es construïen am anterioritat a la dictadura franquista, ratlla amb la paranoia. I , la persistència d’aquest desconeixement quatre decennis desprès de la mort del sàtrapa amb el cretinisme més absolut.

No hay comentarios:

Publicar un comentario