miércoles, 14 de septiembre de 2016

DEL TEATRE I CINEMA GOYA AL TEATRE JOSEP ARMENGOL ROCA DE BELLPUIG.

El Teatre Armengol és un teatre de Bellpuig (Urgell) construït l'any 1947, batejat aleshores com Teatre Goya i reobert l'any 2003 després de vint anys tancat. El nom de Teatre Armengol el porta en memòria de l'antic promotor i propietari de la sala, Josep Armengol i Roca. Està situat a la plaça Ramon Folch, al carrer Isabel de Casanoves número 1.

Ens agradarà tenir noticia del lloc i data de naixement i traspàs de Josep Armengol i Roca a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Patrimoni Gencat ens en diu; edifici de grans proporcions molt proper al centre de la vila. La façana del teatre és resolta en tres cossos horitzontals i tota ella és en obra vista de totxos. Als dos cossos laterals hi ha dos flancs de totxana d'obra vista descrivint superposats rectangles voluminosos. Al cos central, entre pilastres adossades, s'hi obren tres portes damunt de les quals hi ha oberts finestrals perfectament ordenats. Aquestes pilastres adossades superiorment i a la part mitja de la façana sustenten un entaulament de cornisa elevada on s'hi pot llegir el rètol de "Teatre Armengol". Aquest cos central és rematat superiorment per una nova cornisa que s'adapta als diferents volums horitzontals, sobresortint lateralment i enfonsat centralment. La part superior de la façana és coberta per un frontó triangular.


El teatre consta dels espais següents: la platea (a doble alçada), l'amfiteatre (en voladís), el vestíbul, la caixa escènica i altres dependències auxiliars. La decoració interior és classicista.


La construcció d'aquest edifici data entre 1940-1949. Es tracta d'un equipament per activitats de lleure com projeccions cinematogràfiques i representacions teatrals que tenien un important pes en la vida sociocultural de Bellpuig.

L'arquitecte, Manel Cases Llamona, va néixer a Lleida el 1900 i el 1924 i el obtingué el títol d'arquitectura; el Valentí Pons Toujouse , autor del blog MODERNISME http://vptmod.blogspot.com.es/ em diu que va morir l'octubre de 1974 a Palma de Mallorca , la seva obra constructiva més fèrtil es concentra a Lleida i rodalia malgrat que l'arquitecte va participar també en obres a Barcelona i Palma.

No hay comentarios:

Publicar un comentario