domingo, 29 de enero de 2017

LA CASA FORMOSA RAGUÉ DE SANT SADURNI D’ANOIA. EL PENEDÈS SOBIRÀ.

El Joan Dalmau Juscafresa visitava Sant Sadurní d’Anoia per a veure una competició de hoquei amb patins, com el temps és elàstic – i dona per a fer moltes coses- tenia ocasió de retratar alguns dels edificis ‘notables’ de la capital Mundial del Cava, comencem amb la casa Formosa Ragué, de la que trobava a :

http://oslo.geodata.es/stsadurnia/textos/arquitectonic/14.pdf


Casa voltada de jardí per dos costats, de planta baixa, dos pisos i terrat tancat amb balustrada. Sobre el portal, que dona accés a una entrada amb una doble escala, hi ha un relleu amb les inicials CF superposades.


Al carrer Marc Mir hi ha una segona porta, més petita, que s'obrí als anys 30, eixamplant una finestra.

El més destacat és la manera de resoldre la cantonada entre aquests dos carrers formant un xamfrà. En aquesta façana hi ha els elements més dinàmics, que apuntarien cap el modernisme: un capcer esglaonat i balcons amb baranes de ferro curvades.

La façana oposada, que s'obre al jardí, degué tenir una galeria que es tancà amb finestres l’any 1935. La reforma feta al segon pis, amb finestres que no segueixen els models tradicionals, trenca l'harmonia del conjunt.

La resta de façanes presenten el mateix model decoratiu. Una gran cornisa sota la balustrada envolta tota la façana, ajudant a crear aquesta unitat.

Les cantonades estan ressaltades per un encoixinat, mentre la resta de la paret és llisa. Els elements decoratius es concentren al voltant de les obertures. Els balcons estan sostinguts per grans mènsules decorades. Les portes i finestres estan emmarcades per trencaaigües decorats a l'extrem amb motius vegetals, que varien lleugerament segons el pis.

El permís és demanat per Concepció Formosa, vídua de Pere Mir i Capella, com a usufructuaria de la seva filla Ana Mir i Formosa. Tant els Mir com els Formosa formen part del nucli de famílies propietàries de terres de Sant Sadurní.

Ramon Maria Riudor i Capella (1867-1938) va obtenir el títol d'arquitecte el 1890. Exercí com arquitecte municipal de Tiana i fou arquitecte de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona.

Abans de fer aquesta obra per Concepció Formosa, havia treballat a Sant Sadurní per encàrrec de Marc Mir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario