lunes, 15 de abril de 2013

LA FÀBRICA DE REMIGIO TAULER PALET. PALAMÓS

Rebia una magnifica fotografia de la Maria de Sant Joan de Palamós, de la fàbrica bastida a instancies de Remigio Tauler Palet vers 1912 – no trobava cap dada del mestre d’obres i/o arquitecte - en el moment en que Palamós coneixia la pujança de la industria suro-taperaLa descripció tècnica ens explica : Edifici de de planta rectangular, de dos pisos i torratxa a l'angle.

A la façana del carrer President Macià s'ha transformat una part de la planta baixa i avui hi ha un comerç. Al segon pis, separat per una cornisa, hi ha 3 finestres, una porta amb barana de ferro, 3 finestres iguals a les primeres i dues més sota la torratxa, totes d'arc de mig punt. Com a remat hi ha un ràfec sostingut per mènsules i el terrat. La façana oposada, carrer Sta. Bàrbara, presenta un segon pis dividit per 4 pilastres en 4 cossos. Els dos laterals tenen 2 finestres d'arc de mig punt cada un i als centrals tenen una motllura en forma el•líptica que els emmarca. La torratxa de planta quadrada té 3 finestres per banda i al capdamunt el rètol "R. TAULER" de rajola vidriada blava. Cada costat està rematat per un frontó i a sobre s'aixeca un cos més petit quadrat coronat per una piràmide de rajola vidriada.

Actualment fa de ‘dipòsit museístic ‘.
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/01/18/pagina-34/85566074/pdf.html


Sou pregats de fer-nos arribar les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario