martes, 1 de julio de 2014

SANT MIQUEL DE MAIFRÉ. OSOR. LA SELVA. GIRONA

El Miquel Entrena Brull retratava l’'antiga església parroquial de Sant Miquel de Maifré que avui es troba sota mateix de la presa del pantà de Susqueda, a l'extrem de tramuntana del terme municipal d'Osor. La capella es troba dins un curiós apèndix del municipi d'Osor que travessa el Ter, més avall de la presa de Susqueda, i s'enfila al vessant esquerre o de migdia de la vall del Ter. Es tracta d'una petita església de planta romboïdal d'una sola nau, capçada a llevant per un absis semicircular. A l'absis, llis tant a l'interior com a l'exterior, hi ha una finestra de doble esqueixada centrada.


La façana de ponent està coronada per un campanar d'espadanya amb dos ulls sense campanes, amb arcs de tipus de ferradura. El portal d'accés, ubicat a la façana de ponent, és rectangualar i està equipat amb llinda monolítica i muntants de pedra ben treballats i escairats. Ambdos elements són de pedra sorrenca. En la llinda es pot llegir una inscripció molt interessant que diu així: "1 6 + 1 6 S A N T M I C V E L P R E V A V P E R N O S" A sobre de l'inscripció hi ha una petita cartel•la de ciment amb tres números al seu interior "9 46" que fa al•lusió a la restauració que va experimentar l'església en el 1946. En temps relativament moderns s'ha practicat una sèrie d'obres de caràcter important en l'església: per una banda, s'ha tret la capa externa d'arrebossat de 2/3 parts de l'edifici - el que correspon al cos de l'església- , deixant a la vista tota la composició interna a base de la combinació de blocs de pedra lleugerament desbastats amb pedres fragmentades sense treballar i còdols de riu, tot lligat amb morter del calç. Per la seva banda, el campanar resta encara amb el tractament original, és a dir arrebossat i pintat de blanc. Mentre que per l'altra paral•lelament també s'ha obert una nova porta en la façana lateral orientada a l'est. Contemplant fotografies més antigues com ara la de la fitxa del Consell Comarcal núm. 863 realitzada per Joan Llinàs i Jordi Merino, s'observa que la porta que podem contemplar avui en dia en l'església és totalment inexistent. Es tracta d'un portal d'arc de mig punt compost amb unes dovelles bastant matusseres i irregulars. Pel que fa als acabats i espais interiors, la volta de l'absis és de quart d'esfera i la de la nau apuntada. L'interior és molt auster i senzill i està totalment arrebossat i emblanquinat. L'església es troba dins del complex de la Fundació "Font Picant". Un complex format per una casa, que actua com a oficina i recepció i dos grans edificis, els quals durant la construcció de la Presa de Susqueda van servir com a habitatge per als enginyers i professionals. En l'actualitat aquests dos grans edificis de planta rectangular estan sent objecte d'unes importants obres de restauració i remodelació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario