domingo, 24 de abril de 2016

EL CASTELL CARLÍ DE FLIX. RIBERA D’EBRE. TARRAGONA

Retratava de lluny el Castell Carlí de Flix que s’aixecava l’any 1837, després de la destrucció del castell sarraí de Flix , topònim que hom defensa que procedeix etimològicament del llatí flĕxu, ‘revolt’, en un lloc diferent que el sarraí.


Aquest fou construït a instàncies del comte de Morella i General, Ramon Cabrera i Grinyó (Tortosa, 27 de desembre de 1806 – Wentworth, Regne Unit, 24 de maig de 1877), que l'utilitzà durant la primera guerra Carlina per protegir la dreta de l'Ebre. Per això els seus murs el protegiren quan ell i el seu exèrcit creuaren el riu en la seva retirada, camí de l'exili el 2 de juny de 1840.

Vers el 1872 i 1873, durant la tercera guerra, el castell fou restaurat. El 19 de juny de 1875 va ser assaltat per les tropes del general Eduardo Gámir y Maladeñ, i s'hi instal•là una guarnició liberal fins el 28 de juny de 1876. A partir d'aquest moment va ser abandonat.

L'Institut Català del Sòl (INCASÒL), en el marc de l'acord entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, va iniciar les obres de restauració de la zona perimetral i l'àmbit interior del Castell de Flix el juliol de l'any 2009. Aquestes obres es dividiren en dues fases dutes a terme a través del protocol de l'1% cultural.

Els treballs es centraren bàsicament en els coronaments dels murs, refent-se només en cas de risc d'ensorrament, restaurant-los amb una actuació homogènia amb els murs originals. Els revestiments es mantingueren en la mesura del possible, com també els impactes dels projectils existents. També es va reconstruir la base de la torre enderrocada per tal de poder entendre com era originàriament, i s'excavaren els fossats fins a la cota original. S'instal•laren dues plataformes de fusta amb la funció de mirador, una a la part interior del castell i una segona a sobre de la torre, a la que s'accedeix a través d'una escala també de nova construcció. Així mateix es dotà la fortificació d'il•luminació exterior i interior. A la zona interior del castell hi un nucli de serveis destinats als visitants, i el projecte preveu també la reconstrucció de la cisterna que abastia d'aigua tota la fortificació, si el seu estat actual en permet la reutilització. La inauguració de la primera fase de la restauració del castell es dugué a terme el setembre de 2010.

M’hauria agradat veure la suda de Flix, està clar però, que el que no pot ser, no pot ser, oi ?.

Flix tenia 3374 veïns al cens de l’any 1930, i no havia localitzat cap edifici escolar d’aquella època, al tancament de l’any 2014 hi constaven 3.795 habitants, i les escoles es localitzen prop de l’entrada al costat de la carretera. Sou pregats de fer-nos arribar imatges dels edificis escolars anteriors a la dictadura franquista a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario