martes, 6 de diciembre de 2011

Fem servir la Constitució !!!!!!!

En el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración, quien haya de dar posesión formulará al designado la siguiente pregunta: juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo... Con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?

Quan fèiem el soldat, l’alt oficial i/o el general que demanava el jurament  deia en acabar :

Si así lo hacéis, la Patria os lo agradecerá, y si no os lo demandará !.

En el jurament dels politics aquesta darrera admonició no es verbalitza, tothom però  entén   que en el supòsit d’incompliment de las obligaciones del cargo, i molt especialment quan no s’ha GUARDAT NI FET GUARDAR LA CONSTITUCIÓ, èticament els càrrecs han de respondre davant del poble.  

Avui, a les persones honestes que viuen al Regne d’Espanya, d’acord amb el que disposa la Constitució de 1.978, els emplaço a demanar responsabilitats politiques, jurídiques, i econòmiques, a aquells que han dut al país a la ruïna econòmica, conculcant alhora els Drets Constitucionals de tots els ciutadans.


Fem servir la Constitució !!!!!!!  

No hay comentarios:

Publicar un comentario