miércoles, 13 de enero de 2016

TENIU UNA IMATGE DE L’ESCUT DE CAPELLADES DEL PERÍODE 1936/1939?.

M’explicaven que l’escut que llueix a l’entrada de l’escola Marqués de la Pobla de Capellades era el d’aquesta població abans de la II República.


No trobava cap imatge – és mentida la dita de que Internet s’hi pot trobar tot - l’escut republicà del municipi que va ser votat per la majoria dels vilatans i vilatanes, i que fou censurat pel feixisme i que era molt més representatiu que l'actual, ja que l’escut de Capellades del 1936 conté símbols no excloents i representatius de tots els vilatans i vilatanes com són el barret del Capelló i el Molí Paperer.

Ens agradarà rebre’n una imatge a ll’email coneixercatalunya@gmail.com

Llegia que actualment el municipi de Capellades utilitza un escut hereu del de 1939, que va servir per abolir l'escut que va ser oficial a Capellades durant la guerra civil.

L'any 1978 amb les primeres eleccions municipals l'única modificació que va patir l'escut va ser l'addició de colors. Es va decidir mantenir l'escut ja que ja era semblant a l'anterior del 1936. El 27 d'octubre de l'any 1988 es va normalitzar l'escut tal com manava la Generalitat.

A la miranda del Novembre de 1988 hem trobat el següent article:

“Al ple municipal del 27 d'octubre del 1988, s'acceptà la reforma de l'escut heràldic. Capellades no tenia escut heràldic aprovat i l'anagrama que s'emprava era el resultat d'unes transformacions al llarg del temps, algunes de les quals no tenien base històrica. L'heraldista Sr. Armand de Fluvià de la Direcció General de l'Administració Local en aquelles dates, després d'un llarg estudi, va determinar el que hauria d'ésser l'escut heràldic de Capellades, posteriorment, l'Institut d'Estudis Catalans de la Generalitat de Catalunya, informà favorablement del projecte de l'escut. S'exposà al públic per un període d'un mes, per tal que es poguessin presentar al•legacions que pel seu fonament tinguessin la possibilitat d'alterar la viabilitat de l'estudi I la seva aprovació definitiva.


Escut heràldic: D'atzur, dues capelles formades per dos arcs sostinguts sobre un repeu per tres columnes d'argent. Dins la capella de la destra una creu llatina d'or I dins de la sinistra una corona reial d'or ressaltant sobre un ceptre flordelisat d'or posat en banda; acompanyades al cap d'un capell de capellà de sable. Per timbre una corona mural de la vila.

S'aprovà el 23 de gener del 1989.”

Quan al topònim llegia; En la documentació antiga ja apareix la forma Capellades (Segle XI), derivat de capelló, en relació amb les balmes locals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario