martes, 23 de febrero de 2016

CASTELL DE QUEIXÀS. BEUDA. LA GARROTXA SOBIRANA. GIRONA

Retratava des de l’aparcament al costat del Restaurant Montserrat, el Castell NOU de Beuda.


En la recerca , llegia que al segle XV la família Queixàs es construí un castell gòtic al pla, prop de l'església.

La descripció de patrimoni Gencat ens diu ; construcció del segle XV bastida sobre un edifici més antic. Està format per tres cossos de diferent alçada. El cos principal és de planta rectangular i teulat a dues aigües amb els vessants vers les façanes principals. La porta principal és d'arc de mig punt adovellat i la resta d'obertures tenen la llinda i els brancals realitzades amb carreus ben tallats mentre que la resta dels murs es realitzaren en pedra poc desbastada. Algunes de les finestres tenen decoració gòtica amb un arc conopial calat esculpit a la llinda i figures animals a les impostes. A la part superior són visibles els antics merlets tapiats per fer unes golfes. A la façana posterior hi ha annex un altre cos d'alçada inferior i amb la teulada perpendicular a la del cos principal. Aquí també són visibles sota la teulada els antics merlets tapiats.

El tercer cos és la torre, que disposa de planta baixa, amb el mur atalussat, i tres pisos superiors. Una de les finestres del segon pis té dos arquets trilobats sense la columna central. Després de les restauracions es substituí el teulat a dues aigües per un de pla amb merlets.

No hay comentarios:

Publicar un comentario