domingo, 14 de mayo de 2017

QUE EN SABEU DEL PROMOTOR DE LA DITA CASA CAÑAS I MANÉ?. VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Patrimoni Gencat ens diu ; pel Carrer de la Palma, la façana presenta una composició simètrica dels pisos superiors, mentre que la planta baixa té el portal d'accés desplaçat a la dreta. En la planta principal hi ha un balcó corregut amb barana de ferro forjat que ocupa tota l'amplada de la façana, amb dues obertures adintellades coronades per frontons circulars. A la planta superior hi ha dues obertures adintellades amb un ampit que sobresurt de la façana. El parament de la façana és llis i està coronada amb una cornisa sustentada per modillons.A la pàgina de l’Ajuntament diu; a la façana del carrer de la Palma, construïda l'any 1916, Antonio Pons i Domínguez (1/1/1884-1/11/1978) fa gala d'un especial eclecticisme, projectant una façana amb elements propis del repertori noucentista, orles, balustres, boles de coronament, etc

Ens agradarà tenir noticia del promotor, nom propi, lloc i data de naixement i traspàs a l’email

coneixercatalunya@gmail.com , als països ‘civilitzats’ aquesta informació està SEMPRE inclosa en qualsevol fitxa informativa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario