sábado, 7 de julio de 2012

DE FÀBRICA DE FARINES A CASERNA DE LA POLICIA LOCAL. LA FLORINDA DE MANRESA

Ignasi Oms i Ponsa començava l’edifici l'any 1911, l’acabava 1912 , i el 18 de maig de 1913, s'inaugurava el local.

Coneguda popularment a Manresa com «La Florinda», en honor de Florinda Maristany i Oliver, esposa de l’empresari Josep Casajuana i Rodríguez , que va manar construir-la, s’anomenava fàbrica de farines o farinera "Casajuana i Jiménez".


De la descripció tècnica llegim : Edifici industrial format per diversos cossos a dins d'un recinte tancat. Cossos units mitjançant ponts i passarel•les. Façanes unitàries, amb marcada verticalitat. A la planta baixa: sòcol de paredat comú amb verdugades de totxo. La resta de totxo amb estucat blanc, deixant-lo vist en brancals i arcs d'obertures. Impostes de ceràmica blanca i verda de totxo. Cornises de totxo vist decorat amb greques. L'edifici principal presenta capcers escalonats ornamentats amb totxo i ceràmica, i una torratxa mirador amb merlets a un costat. Coberta de teula àrab.

Avui però, la principal part del seu espai l'utilitza la Policia Local de Manresa, això ha fet necessària la intervenció sobre els espais interiors de l'edifici fabril per habilitar-hi; les oficines, calabossos,....

No hay comentarios:

Publicar un comentario