lunes, 9 de junio de 2014

NOUVELLE ÉGLISE DE SANT JOAN DEGOLLAT. PENELLES. LA NOGUERA. LLEIDA

Del terme penell trobava al diccionari ; ‘aparell per a assenyalar la direcció del vent, que consta generalment d’una sageta capaç de girar per l’acció del vent al voltant d’un eix vertical’, el fet trobar-se la població en una plana al•luvial, a les envistes de la Serra de Bellmunt – on hi ha la població de Bellmunt d’Urgell – dona versemblança a aquest topònim en un sentit de ‘lloc visible’.


La descripció ens diu ; edifici d'una nau central i una lateral encapçalades per dos absis de planta poligonal. Els absis disposen d'un seguit d'obertures d'arc de mig punt. Les de la part alta són de petites dimensions i disposades a manera de galeria. Les de la part baixa constitueixen les finestres, de força alçada i estructurades amb un seguit d'arcs disposats en degradació. Gairebé totes són tancades per una mena de gelosies i altres són cegades. El mateix tipus de finestres a manera de galeria són disposades a la part alta de la nau principal, i per sota d'elles hi ha un seguit de rosasses amb traceries. S'accedeix a l'església per un porxo amb tres arcs de mig punt al centre i un porxo d'un sol arc (rebaixat) al costat. L'accés a l'interior es fa mitjançant una porta d'arc de mig punt. El porxo lateral també presenta una porta d'accés a la capella del Baptisteri. La façana principal, per damunt del porxo, presenta dos registres de finestres geminades d'arc de mig punt. Les del registre inferior són de mida mitjana, mentre que les del registre superior són petites i disposades sota mateix del carener de la teulada, disposada a doble vessant. Per damunt d'aquesta capella s'alça el campanar, de torre, de diversos cossos separats exteriorment per línies d'imposta i amb finestres d'arc de mig punt, més petites al cos baix i més grans al cos superior. Sobre la teulada s'alça una petita llanterna de secció quadrada, finestres d'arc de mig punt i teulada piramidal. Tota l'obra està realitzada amb maó i no presenta cap mena d'ornamentació, llevat de l'assolida mitjançant la combinació d'obertures d'arc de mig punt i de les gelosies de les finestres dels absis.


És realment just i necessari que aquesta església s’inclogui en el catàleg d’obres d’aquests arquitectes.

Penelles tenia un cens de 1144 habitants l’any 1960 i tancava l’any 2013 amb 511; entre la caiguda demogràfica i la davallada en la pràctica religiosa, potser no va ser tant bona pensada, aixecar aquest nou temple l’any 1961, convertint l’anterior església del Carrer del Carme, 2, en magatzem.

No hay comentarios:

Publicar un comentario