domingo, 25 de octubre de 2015

CASA BECH (Cal Noi Lan) PALAFRUGELL. L’EMPORDANET. GIRONA. CATALUNYA

Retratava la façana del grup de cases que donen al carrer de Torres Jonama, 80, 82 i 84 i carrer de Girona, 46-50 de Palafrugell.


A la pàgina 156 de http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf
Llegia, edifici plurifamiliar, format per tres vivendes, cadascuna de dues crugies. És de planta baixa, pis i golfes. La gran façana unitària és molt suggerent per la seva organització compositiva i pels diversos detalls ornamentals, amb elements com les tribunes – dues de cantoneres i una de central – i la galeria correguda a la planta superior, que és totalment oberta i presenta una balustrada i columnes i capitells que també segueixen per sobre de les tribunes.
La distribució dels buits s’ha mantingut excepte a la vivenda número 80, alterats als baixos. Els interiors són conservats de manera iregular segons les vivendes.

La casa havia estat caserna de la Guàrdia Civil fins a l’any 1941.


No hi ha cap dada de l’autor, sou pregats de fer-nos-ho saber al’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario