sábado, 1 de abril de 2017

QUE EN SABEU DE LA CASA PERE ROGER PUIG DE BEGUR?. L’EMPORDANET

Avui el Joan Dalmau Juscafresa fa 60 anys, quan el felicitava em deia ‘avui faré poca feina, un bon dinar no faltarà però’. El Joan em fa arribar regularment ’material’, fotografies del patrimoni històric i/o artístic de Catalunya, amb l’esperança de poder fer conèixer la seva història, i per així dir-hi ‘posar-los en valor’. Topem massa sovint amb la incúria de les administracions ‘democràtiques’ catalanes, que continuen amb el laissez faire, laissez passer que imposava la dictadura franquista.

En aquesta ocasió les imatges que rebia eren de la dita CASA PERE ROGER, de la que ens diu la pàgina de l’ajuntament que fou comprada el 1859 per l’indià Pere Roger i Puig, a l’indià Josep Carreras Frigola.


Pere Roger Puig va emigrar a Cuba, on va fundar una fàbrica de tabac a la zona de Santiago de las Vegas.

A les parets i sostres interiors es conserven dibuixos i frescos de temàtica i estil plenament indians.


A la porxada que dóna al pati hi ha frescos de temàtica marina.

Patrimoni Gencat en diu; edifici de planta rectangular de PB i pis pel costat del carrer, i de 3 plantes pel jardí guanyant el desnivell existent. La composició és similar a la nº20, però més detallada.

La composició d'obertures de PB i pis coincideixen: en PB en hi ha 4 i l'entrada es situa en la 2ª de l'esquerra (arc puntat i rodó amb clau datada). La resta: dret es finestra i les de l'extrem són portes (totes d'arc rebaixat). En p.pis: 4 balcons es separen entre si per columnes adossades a la paret (acanalades). El balcó de la porta d'accés és arrodonit i té 2 mènsules de bustos femenins. La resta són rectangulars i mènsules florals.

Coincidint amb els balcons (al seu damunt) hi ha ulls de bou el•líptics. La façana es clou amb un ràfec- cornisa i barana massissa de ela coberta.-Façana posterior: PB té 2 arcs carpanells formant porxo. Pis:5 arcs de punt rodó (els 3 centrals tancats amb vidrieres) i la part esquerra massissada on hi ha una porta d'accés des de jardí per escala. Planta esquerra són més estrets i més baixos. Aquest conjunt crea la galeria. L'interior de les galeries en plantes estan pintades (marines en pis, i finestres (6) amb marines a P.superior). La façana es clou amb una balustrada. Les columnes són quadrades en Pis i rodones a Superior.-

El material : pedruscall a PB. Arrebossat amb esgrafiats de pedra a P.Pis (en mal estat).

Arrebossat caigut en P.Superior (es veu el rajol).

Ens agradarà tenir noticia de l’autor de l’edifici a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Trobava les segments fonts :

http://www.begur.cat/web/cat/pagina.php?pare=4014

http://www.begur.cat/web/dmdocuments/POUM/doc_escrita/V5_bens.pdf

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Begur

El ‘desconeixement’ que s’ evidència a la pàgina http://www.begur.cat/web/cat/pagina.php?pare=4014 passats quaranta anys de la mort del sàtrapa, és una clara omissió del deure de recuperar la memòria històrica, que tenen TOTS els demòcrates, amb independència del seu color ‘polític’.

No hay comentarios:

Publicar un comentario