sábado, 1 de abril de 2017

QUE EN SABEU DEL CASINO CULTURAL DE BEGUR?. L’EMPORDANET

Avui el Joan Dalmau Juscafresa fa 60 anys, quan el felicitava em deia ‘avui faré poca feina, un bon dinar no faltarà però’. El Joan em fa arribar regularment ’material’, fotografies del patrimoni històric i/o artístic de Catalunya, amb l’esperança de poder fer conèixer la seva història, i per així dir-hi ‘posar-los en valor’. Topem massa sovint amb la incúria de les administracions ‘democràtiques’ catalanes, que continuen amb el laissez faire, laissez passer que imposava la dictadura franquista.

En aquesta ocasió les imatges que rebia eren del Casino Cultural de Begur, del que a la pàgina de l’Ajuntament expliquen que va ser inaugurat l’any 1870, i que fou construït per iniciativa dels indians, d’aquí que es conegués com a Casino dels Senyors o Casino Vell. Per descomptat «Begur is different!», cap dada dels promotors, ni de l’autor.


Ens agradarà tenir-ne noticia a l’email coneixercatalunya@gmail.com i vull pensar que també a arxiumunicipal@begur.cat

Representa la fusió dels dos antics casinos de la població: El Bagurense i La Unión. Més enllà d’esmentar-los ens agradaria saber un xic de la seva història. Fora possible?.

Arquitectònicament cal destacar la monumentalitat de l’edificació: grans finestrals i portes resseguits per motllures, i les parets exteriors de pedra sense treballar.

El Cinema-Casino Cultural és un equipament municipal a on s'hi fa tant activitats molts diverses (teatre, cinema, actuacions musicals, entrega de premis...).

Pel que fa al cinema la sala climatitzada compte amb tecnologia Dolby Digital i una capacitat per 182 persones.

Patrimoni Gencat ens explica; edifici de planta quadrada de PB i pis coberta a 4 vessants. La composició de la façana és simètrica restant dividida en 2 de 3 obertures per planta i coincidents entre si. Cada grup té la seva porta centrada amb balcó al seu damunt, i flanquejades amb pedres. Actualment la simetria és trencada per un cos afegit (que és la cabina de projecció del cinema) a la banda esquerra i en P.Pis. La façana es clou per una cornisa de rajols amb mènsules. Per la part baixa hi ha un "arrimadero" arrebossat i que dona la volta a l'edifici.- la façana lateral dreta guanya el desnivell (suau ) del carrer i es transforma en una terrassa - jardí amb barana balustrada. Aquesta façana es composa simètricament respecte a una porta central, les obertures coincideixen, amb les de PB, en P.Pis i en hi ha 5 a cada planta (són d'arc de punt rodó i emmarcades en pedra). Clou amb la mateixa cornisa de la façana anterior. La façana lateral esquerra és idèntica que la dreta però sense jardí i les obertures estant tapiades (cinema ) i només hi ha la composició en obertures (és la del c/Clos i Pujol). -Material:Fora de la façana esquerra totes són de pedruscall, amb cantoneres i arcs de descarrega del es obertures de totxo.


Fotografia del Miquel Ferrer i López. 1986

Trobava les segments fonts :

http://www.begur.cat/web/cat/pagina.php?pare=4014

http://www.begur.cat/web/dmdocuments/POUM/doc_escrita/V5_bens.pdf

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Begur

El ‘desconeixement’ que s’ evidència a la pàgina http://www.begur.cat/web/cat/pagina.php?pare=4014 passats quaranta anys de la mort del sàtrapa, és una clara omissió del deure de recuperar la memòria històrica, que tenen TOTS els demòcrates, amb independència del seu color ‘polític’.

No hay comentarios:

Publicar un comentario