miércoles, 15 de agosto de 2012

LA CASA CLAPÉS A LA PLAÇA PORXADA DE GRANOLLERS


L’any 1907 ManuelJoaquim Raspall i Mayol (Barcelona, 24 de maig de 1877- la Garriga, 15 de setembre de 1937) es fa càrrec de la reforma d’aquesta casa situada al número 17 de  la plaça de la Porxada, al centre de l'antiga ciutat emmurallada.Es tracta d'un edifici entre mitgeres de planta baixa i tres pisos amb coberta de teula àrab a dues vessants. Presenta una façana de composició simètrica en dos eixos i ornamentació geomètrica amb elements formals i decoratius (medallons, cintes, botons ceràmics, ferros forjats, etc..) molt representatius del llenguatge modernista.

L'edifici presenta una façana dividida verticalment en tres segments: la planta baixa (que ha estat reformada), la primera i segona plantes que arrenquen des del balcó corregut que els hi fa de base i el coronament, marcat per la forta personalitat de l'obertura ovoïdal de la tercera planta.

Es l'únic edifici on s’ha conservat  gravat en baixrrelleu, en una pedra de la façana el nom de l'arquitecte en grafia modernista.La Plaça de la Porxada és un gran espectacle arquitectònic, en el que aquest singular edifici destaca particularment.   

No hay comentarios:

Publicar un comentario