miércoles, 2 de julio de 2014

CASA DEVANT. MANRESA. BAGES

No trobava car referència al mestre d’obres i/o arquitecte que aixecava aquest edifici d'habitatges entre mitgeres, fent xamfrà amb el Passeig Pere III, a començaments del segle XX.

La descripció ens diu que consta de soterrani, planta baixa, dos pisos i àtic retranquejat amb coberta, formant mansarda. Presenta planta asimètrica, amb dos cossos laterals de diferent llargària que s'articulen amb el cos de xamfrà. La façana en cantonada és simètrica, amb semi-rotondes als angles. Al primer pis balconada de ferro. Façanes laterals amb un ritme de balcons i finestres alternats, d'esquema vertical, ordenades regularment. Accés per la façana lateral més estreta. Ús de la pedra en la planta baixa i en els ornaments; en la resta de façana, totxo arrebossat imitant pedra de fil.


Tampoc lògicament del que duia a terme l’ampliació l’any 1936

Ens agradarà tenir noticies dels mestres d’0bres i/o arquitectes i dels promotors; noms, cognoms , lloc i data de naixement i traspàs, i un xic de la ‘història de la casa’ a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario