martes, 29 de julio de 2014

EL CELLER DELS RICS DE BARBERÀ DE LA CONCA. TARRAGONA. CATALUNYA

Cèsar Martinell i Brunet (Valls, Alt Camp, 24 de desembre de 1888 - Barcelona, 19 de novembre de 1973) era l’encarregat de la seva construcció entre 1920 i 1921, van col•laborar també l'enòleg Isidre Camplloch i Romeu, i l'enginyer ecòleg Erasme d'Imbert. El constructor fou Ramon Baixeres, de Barcelona. El 1929 es va afegir la torre del dipòsit d’aigua.


La descripció ens diu que tot el conjunt adopta l'aparença d'un temple civil i s'adapta harmònicament al pendent de la muntanya i a l'arquitectura local, especialment el dipòsit d'aigua, fet a imatge del campanar de Santa Maria. La nau principal és de planta basilical i a l'interior hi té encavallades i arcs rebaixats formers als laterals. El maó torna a ser el gran protagonista dins i fora l'edifici.


L’edifici té planta de T, fet amb dues estructures rectangulars. La més gran està formada per tres naus, amb la central més alta, sustentades perr arcs parabòlics de maó i carcanyols buits, i amb encavallades de fusta que suporten la teulada a dues vessants. Al nivell inferior es troben els cups subterranis, ja que és l’espai destinat a la zona
d’emmagatzematge, fermentació del vi. La nau més petita està destinada al moll de descàrrega i a l’àrea d’elaboració. La façana principal està ordenada en tres nivells, destacant en la planta baixa tres portes d’accés definides per arcs parabòlics i finestres baixes de ventilació, en el segon nivell les finestres superiors, i un tercer nivell de coronament. Cal destacar que les obertures i els diferents elements estructurals, com ara pilars o arcs, estan emmarcats amb maó.

A partir de la Llei de Cooperatives aprovada per la Generalitat el desembre de 1936, la Cooperativa dels Pobres i la Cooperativa dels Rics van ser fusionades.

No hay comentarios:

Publicar un comentario