martes, 18 de agosto de 2015

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ. GOSPÍ. SANT RAMÓN. LA SEGARRA. LLEIDA. CATALUNYA

El Ramon Sunyer publica unes fotografies del poble de Gospí, al terme de Sant Ramón, a la comarca de la Segarra, a la província de Lleida.


Pel que fa a l'església, edificada al cim del turó, la descripció ens diu que era primitivament d'estil romànic, tot i que posteriorment, entorn als segles XVI i XVII, va patir diverses modificacions. El temple està realitzat amb carreus irregulars, disposats en filades desordenades i coberta a dues aigües. L'estructura originària de l'església està formada per una sola nau, coberta amb volta de canó rebaixada i reforçada per tres arcs torals amb arc de mig punt rebaixat. De l'àbsis semicircular original, només s'ha conservat l'arc presbiterial, realitzat amb paredat, d'arc de mig punt també rebaixat, darrere del qual actualment s'hi troba la sagristia. A la banda nord, s'hi va afegir posteriorment una capella coberta amb volta de canó rebaixada, des de la qual s'accedeix al campanar de torre independent i adossat a la sagristia. Aquesta capella queda situada en el mateix eix de la nau originària en un punt il•luminat per una lluerna superior. L'entrada a l'església està situada a la façana sud, amb la porta d'arc de mig punt, adovellat, amb guardapols i imposta ornats amb dents de serra. Al seu costat, una finestra de doble esqueixada d'arc de mig punt il•lumina la nau primitiva. Un fris de semiesferes i mènsules esculpides amb formes geomètriques i de caps humans, actualment molt erosionades, corona la façana sud just sota el ràfec. A la façana oest s'hi troba una finestra en forma de creu per il•luminar l'interior del temple. A la façana est, un campanar de torre, de planta quadrangular, amb quatre obertures d'arc de mig punt a la part superior per ubicar les campanes.Quan al topònim llegia , hom pensa que el topònim Guspí, ens descriu un Gorg-Supi o gorg amagat al fons de la vall. Al diccionari catala valencia balear es recull l’entrada gospins amb el significat ‘llavor d'una herba que s'agafa a les cames” (Benassal).

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario