miércoles, 30 de enero de 2013

LA CASA MODERNISTA DE NÚMERO 6 DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE TORRELLES DE LLOBREGAT.

No em sorprenia que Torrelles de Llobregat no tingui aprovat un Mapa i/o Catàlegs del seu Patrimoni Històric i/o Artístic; el cens d’habitants era de 682 l’any 1900, i no superarà el miler fins l’any 1980, per acabar l’any 2012 amb 5.740.

En tot cas pregaré al Magnífic Ajuntament que em faciliti les dades del promotor, i el mestre d’obres i/o arquitecte que aixecaven la casa de número 6 de la Plaça de l’església.De la que s’esmenta únicament : destaca la seva torre de tres cossos rematada per uns detalls en ferro forjats. És d'una planta amb golfes, sense balcons. A la torre se li adossen una terrassa amb balustrada.

El modernisme – pel que fa a la construcció - va representar una autèntica revolució, s’obrien finestres, s’introduïen nous ‘serveis’ a les cases, i es creaven ‘àmbits’ personals i/o col•lectius que fins aleshores eren privatius de les classes adinerades.

La reacció posterior - el noucentisme i l’ historicisme - hauran de mantenir les ‘millores’ malgrat reduir i/o eliminar els elements merament ornamentals i/o festius que palesaven la joia de viure.

Suggeriré al Consistori que amb una periodicitat setmanal catalogui un immoble , això foren 52 en un any, i en pocs anys s’aconseguiria assolir el repte de tenir un Mapa i/o Catàleg del Patrimoni Històric i/o Artístic.

Passem que la Dictadura no tingués cap interès en fer-ho, però a la mort del General, el sistema va esdevenir una ‘Democraciola’ – una Democràcia menor d’edat, sota l’eterna tutela dels armats - , en la que no hi ha cap excusa creïble – més enllà de la voluntat de ‘dessolar la terra’ - per no haver-ho dut a terme.

Curiosament, Torrelles de Llobregat, s’adheria el 2 de març de 2012 a l’Associació de Municipis per a la Independència. Cal insistir en allò de que qui pot fer el MÉS , pot fer el MENYS.

Sou pregats de fer les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario