lunes, 3 de noviembre de 2014

CASTELL DE MUR. PALLARS JUSSÀ. LLEIDA. CATALUNYA

El Marcel Morató Tort, em feia arribar unes fotografies del Castell de Mur que es troba encinglerat a la dreta de la Noguera, dominant la conca de Tremp; constitueix l'exemple de fortalesa romànica del segle XI més ben conservada de tot Catalunya , el Castell, que fou centre de la baronia de Mur , té al seu costat la col•legiata de Santa Maria de Mur, i està documentat segons Jesús Villanueva López (Tarrasa 1969) des del 969.

Al segle XI pertanyia als comtes del Pallars Jussà, posteriorment passà al llinatge dels Mur, que de castlans n’esdevingueren els senyors.


L'edifici, de planta triangular, amb els angles arrodonits i el costat sud-oest lleugerament corbat, conserva excepcionalment sencers els murs perimetrals. Tota l'obra és apariada amb un aparell petit i regular, característic del primer romànic, bé que alguns elements -com el basament de la torre- han fet pensar en l'aprofitament de construccions anteriors. N'existeix una descripció força detallada del 1576, recollida per Cuenca y Pessino. Actualment es conserva dins el recinte, adossada al mur de llevant, la torre mestra, de planta circular i uns 16 m d'alçada, dividida en quatre pisos i amb finestres espitllerades. A l'extrem oposat, en l'angle menor del triangle, s'alça una bestorre, formada per un mur transversal que recolza en els laterals mitjançant una arcada de mig punt. Sobre l'arcada, a l'alçada de l'hipotètic camí de ronda, s'obre un portal d'arc de mig punt. Al llarg dels murs s'obren algunes espitlleres, així com unes obertures cegues d'arc rodó, la funció de les quals ens és desconeguda. En el mur sud-oest hi ha, a mitja alçada, el portal d’entrada. La cara interior del mur mostra senyals que han fet pensar en la possible organització d'alguns sectors de l'edifici mitjançant embigats de fusta L'estiu de 1986 s'ha ha dut a terme un camp de treball, que ha posat al descobert els fonaments d'alguns murs de les dependències del castell, i s'ha excavat la cisterna situada al costat mateix de la torre circular.


Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario