viernes, 28 de noviembre de 2014

ESCOLA I ESGLÉSIA DE SANT JOSEP DE CALASANZ. SABADELL. VALLÈS OCCIDENTAL.

El Marcos Brosel, retratava el complex que composen l'església, l'habitatge i les aules del edifici de Sant Josep de Calasanç, que regeixen les Mares Escolàpiesm al carrer de Sant Josep, 21, de Sabadell.


La descripció tècnica ens explica que en l'edifici escolar s'ha utilitzat un llenguatge amb recursos classicistes. La façana presenta dues parts clarament diferenciades, la planta baixa i els pisos superiors. La planta baixa està separada per una cornisa amb motllures que reforça l'horitzontalitat d'aquesta zona i que presenta blocs de pedra en la composició del mur. L'organització de la mateixa és asimètrica, destacant la decoració del brancal i la llinda de la porta i la finestra. Els pisos superiors estan tractats, a efectes decoratius, com un altre bloc independent, dues pilastres laterals li confereixen òpticament, un sentit de verticalitat i lleugeresa que contrasta l'horitzontalitat i la càrrega decorativa de la planta baixa. L'acabament de la façana utilitza les motllures en gradació, element emprat també al ràfec i ampit de les finestres.

No trobava constància de l’advocació concreta de l’església, ni de l’autor de l’edifici; ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario