jueves, 12 de mayo de 2016

AJUNTAMENT DE TORREGROSSA. ESCOLES PÚBLIQUES ANTERIORS A LA DICTADURA FRANQUISTA. PLA D’URGELL. LLEIDA

Dèiem en començar Edificis Escolars De Catalunya Anteriors a La Dictadura Franquista :
Volem recuperar la memòria dels edificis escolars de Catalunya anteriors a la Dictadura franquista; n’hi havia de públics – pocs – de religiosos i de ‘particulars’ , uns i altres han patit els efectes de la transformació econòmica i social de la societat; molts dissortadament han desaparegut, en l’àmbit rural per la marxa massiva de la població, i en les àrees urbanes per la intensa construcció que generava la pressió demogràfica dels nouvinguts.

Projectat l'any 1905 com a escoles públiques, per l’arquitecte Celestí Campmany Pellisser ( Lleida, 1847 + Lleida 28.11.1914 )

http://www.twosearquitectes.com/celesti_campmany.pdf

A la façana hi ha l'escut de la vila, datat al 1909.

Reprodueixo de patrimoni Gencat ; edifici de planta quadrada amb planta baixa i dos pisos. Resta cobert per teulada a doble vessant a la part central i terrassa plana amb balustrada ornamental a les façanes anterior i posterior. La seva construcció es basa en la simetria compositiva i en l'austeritat ornamental, només alterada per les balconades de forja i per la utilització de la pedra a la planta baixa. Aquest material ha estat utilitzat en el sòcol, les cantonades i el remat i perfils de les tres portades, destacant per les formes ondulants i sinuoses les motllures de la porta principal. Aquestes motllures s'apropen estilísticament als motius decoratius modernistes, àmpliament difosos en aquella època i que en el cas de Torregrossa queden reflectits de manera senzilla en aquesta portada.


Fotografia de l'Isaac Yeguas

La resta de paraments murals són arrebossats.

Aquest edifici està situat a la zona de l'eixample de la població i presenta similituds formals, compositives i ornamentals amb altres edificacions properes, com cal Campmajó, la casa de Teresa Ampurdanès i Cal Salvia.

El conjunt és molt proporcionat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario