jueves, 19 de mayo de 2016

DE CA L’APOTECARI A CASA CONSISTORIAL DE VILANOVA DE BELLPUIG. PLA D’URGELL

M’explicaven uns veïns de Vilanova de Bellpuig – que viuen al costat de l’edifici on ara hi ha l’ajuntament- que de la casa Sala me’n podrien donar raó al consistori. Els ho demanaré, com també de la casa dels meus amables informadors.
Desconec si Vilanova de Bellpuig té un Catàleg de Patrimoni, el que tinc cert és que en cas afirmatiu aquesta informació no està en línea, a la wikipedia es recullen entre altres l’edifici de l’actual ajuntament, i l’església de Sant Pere, no però, cal Moreto, encara que si la casa Sala, o casa Palau.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_del_Pla_d%27Urgell#Vilanova_de_Bellpuig

De l’edifici que aixopluga ara l’Ajuntament llegia ; la casa pertanyia al cabaler de Cal Gassol del Talladell i era apotecari, pel que tenia la part esquerra de l'edifici dedicat a farmàcia i consultori. El farmacèutic va morir a la guerra i al no tenir descendència la seva esposa na Conxita va deixar la casa i les terres a l'església. Quan era de l'església va ser emprada com a rectoria.


Quan a la descripció patrimon i Gencat ens diu ; a la plaça Major de Vilanova de Bellpuig es conserva una casa senyorial desfigurada per addicions posteriors, i amb els seus interiors alterats per l'adequació dels ambients propis com a Caixa d'Estalvis. L'edifici integra en realitat dos cossos d'edificació diferents, tal com s'evidencia en la composició i el nivell desigual de la façana. Així, mentre el cos dret duu en una finestra la data de 1792, l'edificació contigua, que emfatitza més el caràcter senyorial, presenta trets que defineixen una cronologia anterior.

El parament del conjunt és de grans carreus ben escairats i les obertures són allindades, amb una distribució diferent a cada un dels cossos. El de mà esquerra, que sembla ésser el nucli originari del casal, consta de planta i dos pisos. Al nivell de l'ingrés s'integra una porxada que es desenvolupa en els baixos de les cases contigües. Les obertures es distribueixen de forma simètrica, dues a cada pis, tenen un emmarcament motllurat i són coronades per un trencaaigües, que en les del primer pis integra un arc conopial.

En resum, es tracta d'un conjunt heterogeni que aplega elements ben propis d'edificis civils d'època moderna (XVI-XVIII), si bé molt desfigurats, especialment en les parts baixes

No hay comentarios:

Publicar un comentario