lunes, 4 de julio de 2016

IN MEMORIAN DE LES ESCOLES DE SANT MARTÍ DE CENTELLES. OSONA. CATALUNYA

Dèiem en començar Edificis Escolars De Catalunya Anteriors a La Dictadura Franquista :
Volem recuperar la memòria dels edificis escolars de Catalunya anteriors a la Dictadura franquista; n’hi havia de públics – pocs – de religiosos i de ‘particulars’ , uns i altres han patit els efectes de la transformació econòmica i social de la societat; molts dissortadament han desaparegut, en l’àmbit rural per la marxa massiva de la població, i en les àrees urbanes per la intensa construcció que generava la pressió demogràfica dels nouvinguts.

Llegia que la construcció i funcionament de les escoles de Sant Martí de Centelles a la comarca d’Osona, s'ha d'emmarcar en el context d'escolarització de les zones rurals, entrat el segle XX, juntament amb les escoles del Pou i les de Can Miqueló. Donades les grans distàncies existents entre els diferents masos i habitatges del municipi de Sant Martí de Centelles s'obriren diverses escoles per donar suport a la gran pujada demogràfica i a la demanda d'escolarització de la zona. Aquestes escoles tingueren una curta durada en el temps i a partir dels anys 70 els alumnes passaren a centres escolars més grans situats en els municipis veïns, sobretot el de Centelles. Aquesta era una escola mixta on anaven els fills dels amos i dels masovers dels masos propers com la Rovira dels Cerdans, les Comes, la Viladevall, el Pujol, etc. No es conserva gaire documentació d'aquestes escoles, tot i que si que se'n conserva l'edifici i la modulació de les aules juntament amb part del material escolar (taules i cadires). Actualment està habilitat com habitatge.


La descripció tècnica ens diu; Construcció de planta rectangular orientada d'est a oest que es troba adossada per el mur est a l'església parroquial de Sant Martí de Centelles. Es tracta d'un edifici organitzat en planta baixa, primer pis i golfes amb la façana principal orientada al sud. Aquesta presenta una estructura senzilla en base un eix simètric modulat en tres obertures per pis. A la planta baixa s'hi troba la porta d'accés, aquesta és rectangular i es troba emmarcada per carreus de pedra local de dimensions mitjanes, ben treballats. A banda i banda de la porta hi ha un petit banc de pedra d’ escassament dos metres de llargada, i a ambdues bandes s'obren dues petites finestres rectangulars. Al primer pis s'obren tres balcons, també decorats en base una llinda de pedra i un forjat senzill per a la barana. Al segon pis les obertures són més petites, es tracta de finestres que segueixen un modulat rectangular i que també estan emmarcades per carreus de petites dimensions de pedra calcària local. La tècnica constructiva de tota l'edificació és basa en la pedra de petites dimensions lligada amb morter i amb arrebossat a la part exterior i enguixat a l'interior. A l'exterior, l'arrebossat és blanc amb un sòcol en gris, a mode decoratiu i les lletres pintades en negre on diu: ESCOLA NOVA UNIFICADA. Per la resta de façanes no es pot fer una descripció gaire acurada ja que l'edifici es troba adossat a altres estructures.

Està clar que el franquisme no va portar l’educació i la cultura a les terres d’Osona.

Abans de la dictadura franquista, LA MAJOR PART DE POBLACIONS DE CATALUNYA, tenien escola, pública, confessional o privada, volem recuperar aquesta part de la prehistòria de la humanitat ‘decent’.

La meva recerca - duta a terme amb els migrats interessos d’un treballador jubilat - em fa adreçar-me principalment a la ciutadania per recavar la seva col•laboració en la recuperació de les imatges i/o la història dels edificis escolars de Catalunya anteriors a la dictadura franquista, agrairé la tramesa d’imatges i/o dades a l’email coneixercatalunya@gmail.com i/o a la pàgina https://www.facebook.com/Edificis-Escolars-De-Catalunya-Anteriors-a-La-Dictadura-Franquista-400721423462325/?fref=ts

Si no apareix a https://issuu.com/1coneixercatalunya , entre les més 940 escoles que tenim publicades, la del poble son vius i/o vas néixer, pregunta-ho a les persones d’edat que encara estiguin vives, i ens ho envies a coneixercatalunya@gmail.com i/o publica-ho a :
https://www.facebook.com/Edificis-Escolars-De-Catalunya-Anteriors-a-La-Dictadura-Franquista-400721423462325/?fref=ts

La memòria històrica es recuperarà NOMÉS si ho volen els ciutadans.

No hay comentarios:

Publicar un comentario