lunes, 21 de mayo de 2012

EL CASTELL DE MONTESQUIU. OSONA


El Josep Antoni Uriz Rodríguez ens feia arribar unes excel•lents imatges d’aquest edifici rectangular amb merlets, refet al segle XVII. Documentat el 1285, com Casa forta, dita després castell de Montesquiu.
És una construcció de base quadrada, amb planta baixa i dos pisos. Té l'entrada principal al sud, a través de la qual s'accedeix a una ampla entrada, on hi ha l'escala d'accés al primer pis, noble.

L'actual edifici és el resultat del progressiu creixement des de la domus del segle XIII, ampliada primer pels Descatllar, els quals li donaren l'aspecte casteller i posteriorment pels Juncadella, que hi construïren la galeria de tramuntana i el pis de servei. Els merlets que el coronen amaguen una teulada de vàries vessants, en curs de restauració.

Els materials constructius emprats foren la pedra lligada amb argamassa i la teula àrab. També hi trobem elements provinents d'altres construccions, aportats pels Juncadella.

Aquest casal depenent del castell de Besora, era la residència esporàdica dels seus senyors; en tenim justament la primera notícia documental, quan va ser infeudada als Conanglell l’any 1285.

La domus anà adquirint protagonisme a mesura que minvava la importància del castell de Besora.

Es conserva un interessant inventari del 1383, així com d'altres dels segles XVII i XVIII, i tots els contractes d'obres fetes per Lluís Descatller entre 1629 i 1633.

Des de l'any 1976 pertany a la Diputació de Barcelona per deixa testamentària de la darrera propietària, Mercè Juncadella.

L'any 1987 es va descobrir un interessant arxiu en una de les seves cambres l'estudi del qual està en curs.

Actualment és el centre del Parc Comarcal del mateix nom, i en ell s'hi duen a termes tota mena d’actes socials i/o culturals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario