martes, 29 de mayo de 2012

ELS PORTALS DE CALDES DE MONTBUI.

Durant el segle XII la vila de Caldes estava emmurallada, i en trobem constància en documents de l'any 1102 en que s’esmenta que existia una muralla amb quatre portals que permetien l'entrada a l'interior de la vila i que corresponien als punts cardinals. Així, al carrer de Vic hi hauria un portal orientat tramuntana. Al portal de Vic, durant el segle XVIII, va existir una capella.

A ponent hauria existit el portal de Santa Susanna, documentat al 1344.

Al sud, el portal de Santa Esperança.

De l'any 1370 es documenta el portal Nou, que a mitjans del segle XVI serà conegut com a Portal d'en Bellit.
I a llevant el portal de Salze, esmentat en un document de l'any 1387, data en que es documenta el Portal d'en Porcell, també dit de Berenguer Porcell.

La denominació ‘de Montbui’ apareix a partir del XIII pel seu veïnatge amb la baronia del mateix nom (el feu de Montbui es constituí el 1059 amb la segregació d'una petita part del terme), la vila fou durant l'edat mitjana de jurisdicció reial, tret de curts períodes en què fou alienada de la corona.

Durant el segle XIV li foren concedits els mateixos privilegis de què gaudien els habitants de Barcelona i adquirint la categoria de carrer de Barcelona.

Durant el segle XVII, concretament de l'any 1616, se sap que hi haurà un altre portal, conegut amb el nom de portal de l'Àngel anomenat així perquè aquest estava custodiat per un àngel. Altres fonts expliquen que el portal hauria dut el nom de Portal d'en Roig, i també portal de Don Carles.

També es tenen documentats d’altres portals que s'aniran construint en llarg del temps, com a conseqüència de les necessitats de la vila.

Ja del segle XV, concretament a partir de l'any 1454, i fins el segle XIX es tenen referències del Portal de La Portalera o La Portalera.

De l'any 1581 es té constància de l'existència del portal de l'Abeurador, situat al carrer que porta el mateix nom i que formava part dels Corredossos de la muralla.

Del segle XV trobem datat un nou portal conegut com Portal de Barcelona.

De l'any 1684 (segle XVII) es té coneixement del Portal del Pont, que també va rebre el nom de Portal de Sant Cristòfol durant el segle XVIII.

Ja del segle XIX, (concretament l'any 1860) es té coneixement del Portal de la Bretxa, que correspon al carrer que porta el mateix nom i que uneix el carrer Major amb els Corredossos.

De l'any 1867 ja durant el segle XIX es coneix la Porta dels Jaquesos. A mitjans del segle XIX, s'inicià una remodelació i engrandiment del recinte urbà extra murs i s'ultrapassà l'àmbit de l'antiga població emmurallada.


En el segle XIX una de les torres de defensa d'un dels portals d'entrada al recinte emmurallat, situada a la cantonada entre els carrers Major i Bigue, s'habilità com a presó, fet que li ha donat nom fins a l'actualitat.http://www.caldesdemontbui.cat/plana.php?idplana=281&idp=280&idnot=3114
http://www.caldesdemontbui.cat/plana.php?idplana=281&idp=280&idnot=3117
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/2012/05/18/tribuna-darqueologia-2011-2012-caldes-de-montbui-la-recuperacio-de-la-muralla-medieval-valles-oriental/
http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/13422/caldes/montbui/mostra/tram/muralla/medieval/llarg/provincia

Granollers ha fet una tasca de recuperació històrica del traçat de la muralla, assenyalant els llocs on estaven situats els antics portals. El recorregut evidència la petitesa d’aquesta Ciutat fins al segle XIX.

No serà tasca complicada – ni costosa en termes econòmics; tenim en país en situació de fallida- fer el mateix a la Vila de Caldes de Montbui.

No hay comentarios:

Publicar un comentario