martes, 1 de mayo de 2012

PEDRES DE MONTBLANC. EL CASAL DELS DESCLERGUE

Aquest casal es troba, a la plaça Major, al costat de llevant, just a la banda oposada de l'Ajuntament.
Està fet amb carreus de pedra picada i presidit per l'escut nobiliari de la família. El pis superior està constituït per una galeria d'arcs carpanells.


Va ser construït cap a l'any 1575, amb un cos porticat que sobresurt de la línia de façana de les cases veïnes, per la família Desclergue, que el posseí fins el primer terç del segle XVIII.

A l’Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, trobem :

VENDA A CARTA DE GRÀCIA

Data literal: secunda die mensis ianuarii a.n.d. millesimo quingentesimo septuagesimo sexto

Data: 02/01/1576

Lloc: Barcelona

Notari: Pere Fitor, notari públic de Barcelona

Bonaventura des Clergue, donzell, domiciliat a Montblanc, senyor útil de l'escrivania de la cúria del veguer de Montblanc, ven a carta de gràcia a Josep Joan, notari de Montblanc, el domini útil de dita escrivania, juntament amb la botiga on hi ha dites cúria i escrivania, situada al carrer Major de Montblanc, que el venedor té com a hereu universal del seu pare, Bonaventura des Clergue, notari de Montblanc, i en alou de la batllia general de Catalunya, a cens anual de 6 morabatins, pel preu de 1.150 lliures de Barcelona.

Allotjà l'escola en el temps que Josep Maria Poblet i Guarro , era un infant . És per aquest motiu que a http://www.endrets.cat/ ens proposem llegir un text evocador d'aquest autor
http://www.endrets.cat/text/1165/l-escola-era-de-les-del-govern.html

i un de més modern de Josep Vallverdú i Aixalà
http://www.endrets.cat/text/1166/montblanc-te-moltes-cases-de-bon-veure.html

Es va restaurar l'any 1974.

No hay comentarios:

Publicar un comentario