miércoles, 17 de julio de 2013

LA CASA ALIÓ DE RIBER. TORREFETA I FLOREJACS. LA SEGARRA. LLEIDA.

Em cridava l’atenció la dita casa Alió de Riber, al terme de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra ‘infinita’. És un gran casal, amb un porxo o sotaporta que l'uneix a la fàbrica de l'església parroquial de Santa Anna, amb la que formen un sol cos.Els primers possessors foren els Alió. Aquest llinatge té uns orígens més o menys segurs que es remunten al 965; Arnau d'Alió fou un dels cavallers que lluità al costat del comte de Barcelona Borrell II contra les hosts invasores d'Al-Mansur i en les posteriors lluites per desfer-se de l'enemic ocupant, refer Barcelona malmesa, i reedificar la Catalunya incipient , des de la corona comtal de Barcelona, Girona i Ausona.

L'any 999, trobem noticies d’un Galceran d'Alió nom en els documents.

L’any 1283, Ramon Aliò anà amb Jaume I a la conquesta de Mallorca.

Miquel Aliò, intervingué en la guerra del Rosselló en temps de Joan II.

Un cavaller de la família figura en l'expedició de Carles l'Emperador a Tunis.

En la guerra de Successió defensaren la causa dels Àustries.

Pels serveis prestats els Alió foren fets senyors de Rocafort i Torrebruna en el segle XV.

Trobava un blasó dels Aliò ; Catalán. De ... un vuelo bajado de ... Sepulcro de Francesc Alió. Catedral de Girona. S. XIV. [LL. DOMÉNECH I M., MS][M. de Riquer]


Pensem que aquesta família està relacionada amb la població tarragonina que apareix amb la forma Alió al segle XII.

L’any 1758 la pubilla hereva del patrimoni, Maria Ventura d'Alió contragué matrimoni amb Magí Solsona i Josa, de coneguda família de Cervera. D'aquesta casa era Joan Solsona, secretari que fou de Ferran el Catòlic.

No hay comentarios:

Publicar un comentario