martes, 8 de septiembre de 2015

ESGLÉSIA DE SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA. CERVERA. LA SEGARRA. LLEIDA. CATALUNYA

La modèstia de l’església advocada a Sant Magí de la Brufaganya de Cervera, casa malament, amb la devoció que ha generat, i genera – segons llegeixo - encara la figura del sant.
http://santmagi.ecervera.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW4CSxkeE83pfeiyiRVcz-l2VGLm7wMsPr7z4U6-SXMUuQ


Reprodueixo de : http://locarranquer.blogspot.com/2011/03/racons-de-cervera-lesglesia-de-sant.html

Segons el llibre de comptes de l'administració de Sant Magí, el 5 de setembre de 1786, els veïns dels carrers anomenats de Sant Domènec i de la Vall (avui de Sant Magí) presentaren instància a l'Ajuntament, demanant-li que els concedís terreny en el pati del portal de la Vall per a edificar-hi la capella de Sant Magí. El 12 de desembre del mateix any, l'Ajuntament accedí a la súplica dels dits veïns i comissionà el regidor Marià Salat perquè intervingués en les obres d'edificació; el 26 de gener de 1787, els expressats veïns acudiren al bisbe de Solsona perquè els concedís permís per edificar i, finalment, el 22 d'abril del mateix any es posa la primera pedra de la capella. Com a testimoni d'aquesta insistència veïnal resta avui, a la llinda de la porta de la capella, la següent inscripció: "Per los devots de aquest barri és edificada (1790)".

Les dates , coincidents amb l’entrada de Catalunya en el comerç amb les colònies americanes, atesa la infinita corrupció de les elits politiques del REINO DE ESPAÑA – que coneixem bé tots plegats – ens fan pensar que s’aixecava l’edifici amb els ‘diners d’Amèrica’.

Havíem visitat el Santuari de Sant Magi de la Brufaganya l’any 2012.
http://coneixercatalunya.blogspot.com.es/2010/06/sant-magi-de-la-brufaganyaconca-de.html

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario