martes, 28 de enero de 2014

CAL BARONS. BERGA

Em sobta l’ús reiteratiu de CAL en els edificis de Berga, en català ‘cal’ implica coneixement, relació, confiança, proximitat,.. i en un bon nombre casos, ni un trist mot – més enllà del cognom – de les famílies promotores; ens agradarà tenir noticies a l’email coneixercatalunya@gmail.com d’aquests ‘Barons’ que encarregaven a l’arquitecte Roc Cot i Cot (Barcelona 1865-1909 ) aquest edifici del Ciutat 9-11 , que retratava la Maria Rosa Planell Grau, en el seu bloc ‘ad hoc’.

La descripció tècnica ens diu ; edifici de planta baixa i tres pisos superiors, separats per una cornisa treballada. Al projecte original s'hi pot contemplar la porta d'entrada als habitatges, a l'esquerra de la façana, coronada per un arc trevolat. Les altres dues portes de la planta baixa són idèntiques a les actuals i tenen forma d'arc escarser, amb una dovella central amb motius vegetals. La primera i la segona planta presenten tres obertures, rematades per un arc deprimit còncau amb decoració. Els arcs de la primera planta són més decorats que la resta. El projecte original contemplava un tercer pis, només amb finestres, dues d'elles geminades i amb decoració a la dovella central, però actualment aquestes han estat convertides en balcons. Dessota de les finestres projectades hi havien d'anar motius decoratius; l'aspecte actual de la façana no s'assembla massa al projectat.


Avui en dia és d'obra vista amb maons rogencs. L'edifici presenta la típica estructura de casa entre mitgeres, amb parets de càrrega. La coberta és de teula aràbiga a dues vessants.

No hay comentarios:

Publicar un comentario