martes, 14 de enero de 2014

LA CASA D’ONOFRE PONT BERGA. CADAQUÉS. L’EMPORDÀ SOBIRÀ. GIRONA. CATALUNYA.

L’arquitecte Salvador Sellés Baró, per encàrrec de Onofre Pont i Berga, - llinatge molt vinculat a Cadaqués, l’any 1705 , en el contracte de la fusta pel retaule d'església parroquial, consta un Josep Pont com a cònsol de la vila – reformava i/o refeia aquesta casa amb la façana encarada al mar, a la Platja Gran.


La descripció tècnica ens diu ; casa entre mitgeres de dues plantes. A la façana s'hi combina l'acabat remolinat i la pedra calcària grisa clara, treballada. A la tribuna, obertures i elements decoratius. A la planta baixa hi ha la porta d'entrada i un gran finestral, que posseeix una notable reixa de forja, amb dues obertures d'arc tudor amb gran dovellatge a saltacavall. En aquest sector hi ha un fris horitzontal entre motllures amb flors en relleu enllaçades. La tribuna del pis, sobre grans mènsules, és l'element més destacat de la façana. Presenta dues obertures a la part frontal, i dues de laterals de dimensions més reduïdes; són totes d'arcs ogivals peraltats i el perfil de l'ampit els dóna una forma com de punta de sageta. A la part alta s'hi repeteix el tema floral del fris esmentat abans, creant combinacions geomètriques. Al centre hi destaca una prominent gàrgola en forma de lleó assegut. Sobre les dues obertures frontals s'hi enlairen uns capcers esglaonats que amaguen l'obra del teulat- teula vidriada verda que cobreix la tribuna. La façana es remata amb un fris d'arcuacions apuntades entre mènsules de sosteniment del ràfec que emmarquen petits forats que donen a les golfes, i els quals són tractats també com a elements ornamentals (prenen la forma dels finestrals de la tribuna). El remat superior és de teula vidrada verda, al conjunt de les arcuacions del cornisament (la qual tenia la funció de destacar els elements primordials tals com la tribuna, a la planta baixa) de pedra clara. De fet, aquesta coloració, havia desaparegut gairebé del tot.

Des de l’any 2012 és un local de restauració

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario