domingo, 11 de febrero de 2018

EDIFICI MATEU BRUJAS ROMEU A LA RAMBLA DE SABADELL 9-11.

Juli Batllevell i Arús (Sabadell, 1864 – Barcelona, 20 de setembre del 1928) feia l’any 1901, l’edifici de números 9-11 de la Rambla de Sabadell, per encàrrec de Mateu Brujas i Romeu (Sabadell, 1834? - 6 de novembre de 1903) industrial tèxtil català, el primer fabricant que llançà el xeviot al mercat de la península Ibèrica.


Juli Batllevell i Arús (Sabadell, 1864 – 20 de setembre del 1928)

Mateu Brujas i Romeu (Sabadell, 1834? - 6 de novembre de 1903)

Patrimoni Gencat en diu ; edifici format per un soterrani, entresòl i dos pisos. En la composició de la façana s'han fet servir elements ornamentals d'arrel clàssica. L'ornamentació s'estructura en dues zones, semisoterrani i entresòl, i els pisos superiors.

Pel que fa a la primera zona, l'espai està dividit per quatre pilastres estriades a la zona del brancal de la porta i de les finestres. Sobre la llinda hi ha un medalló amb decoració vegetal. Destaquen òpticament les línies verticals en l'edifici, afavorides en aquesta part per pilastres i l'amplada de les finestres.

La zona superior (tercer i quart pis) segueix una decoració que recorda els models utilitzats als casals pels mestres d'obra, s'estructura en tres balcons per pis, essent l'inferior un balcó seguit que unifica les tres finestres. El mur està decorat amb estuc i emmarcat als laterals per pilastres. Un fris en relleus vegetals marca, a la façana, l'alçada dels pisos. Un grup de mènsules sostenen el ràfec de la teulada.

Uns metres mes avall, fent cantonada, hi ha l’edifici de la Telefònica de ESPAÑA del que no consta ni l’autor, ni la data en que s’aixecava l’edifici a la fitxa de l’Ajuntament : http://www.sabadell.net/Fitxes/FitxesPepps/pagines/150-A.htm


Quan a descripció ens diu ; Edificació entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis a la cantonada i dues plantes pis als laterals, amb façana principal donant a la Rambla i fent cantonada amb el carrer d’Alfons XVIII. Destaca el tractament de la façana, remarcant els eixos verticals, i el xamfrà circular de la cantonada.

Existia quan es va declarar la II Republica, com podeu llegir a :
http://www.isabadell.cat/opinio/lestat-de-la-ciutat-49-la-proclamacio-de-la-segona-republica-a-sabadell/

Des de la proclamació de la República no cessaren els actes de suport al nou règim. A tots els edificis oficial s’hissaren banderes republicanes, a l’edifici de la Telefònica de la Rambla van produir-se moments de tensió per que la bandera no acabava d’arribar. Un regidor federal va ser comissionat per apaivagar els ànims dient que s’encarregaria a un teler que fes una bandera i que tan bon punt com estigués enllestida es posaria a l’edifici.


Ens agradarà tenir noticia de l’autor d’aquest edifici a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Antonio Mora Vergés

No hay comentarios:

Publicar un comentario