martes, 14 de febrero de 2012

LA MÀQUINA DEL TEMPS

Tenia ocasió – miracles de la tècnica- d’accedir a les bases d’informació  dels Registres Civils de l’any 2016;  al meu abast doncs,  les dades irrefutables del que va succeir durant la fredorada de l’hivern de 2012.

Segons explicaven els diaris – també podia accedir a les hemeroteques digitals – el fred havia ‘literalment fer morir’ més d’un miler de persones als estats membres de l’ aleshores Comunitat Econòmica Europea. A Espanya, no s’havia registrat cap defunció relacionada amb la fredorada, no tant  sols pel que feia als habitants de la  Comunitat Autònoma de Catalunya, sinó – i això és del tot miraculós – ni un sol dels  milions de pollastres de granja s’havia perdut.

Com em temia la comprovació de les dades dels registres de defunció venia a confirmar justament tot el contrari :

L’ any 2011 a Catalunya hi havia un total de 7.539.618 habitants

L’esperança de vida era pels homes de 78,90  anys de  84,80 per les dones.

El nombre de persones entre 60  i  79 anys era de  1.269.006

I el de persones de més de 80 de  387.762

Les malalties – de tota mena – , agreujades per les limitacions econòmiques imposades al dret ‘universal’ a la salut, els accidents de treball,  en creixement exponencial des de la introducció dels ‘mals usos’  per les Lleis de Reforma del Mercat de Treball;  els accidents de tràfic, malgrat el declivi evident del transport motoritzat – es tornaven a veure carros i besties de tir pels carrers -,  havien elevat la taxa de mortalitat fins quasi al 10 %  l’any 2015. 

Les dades que recollien també una reducció constant de la població en una taxa de més del 2% anual des de l’any 2010, eren però d’una claredat esfereïdora que tossudament afirmava la naturalesa mendaç dels nostres politics :

Els registres de defuncions de l’any 2.010 donaven una mitjana que superava lleugerament el 6% de la població

L’any 2011 amb un nombre de   7.539.618  la mitjana s’havia elevat fins al 8%

L’any 2012  implementades ja la major de ‘reformes’ s’apropava al 7%

l’any 2013  es recuperava el percentatge record del 8%

l’any 2014  s’assolia el 9%

l’any 2015 continuant amb la progressió s’arribava al 10%


l’escletxa temporal començava a tancar-se quan prenia les darreres dates.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario