martes, 17 de diciembre de 2013

LA FUNDACIÓ OBRA SOCIAL BENÈFICA DE CASTELLAR DEL VALLÈS, LLUMS I OMBRES.

Assistíem un bon nombre de persones a la reunió explicativa que havia convocat a les 20,00 hores del dilluns 16.12.2013, la Fundació a la Sala Gran de l’edifici del carrer del Mestre Ros 7- 9.


Questions tècniques endarrerien el començament fins les 20, 20 hores, i desprès d’una exposició de l’ Ignasi Giménez Renom, Alcalde de Castellar del Vallès i membre de la Fundació, en la que si hio vaig copiar correctament va dir que hi havia 78 interns a la Residència – 70 en regim d’acord amb la Generalitat en virtut de la Llei de la Dependència-, més 11 llars tutelades, persones que estan en regim de Centre de Dia, altres que reben assistència domiciliaria , i usuaris que ho son únicament del menjador de la Fundació, s’obria el torn de precs i preguntes.

Abans de les 21,20 s’acabava la reunió en una clima d’extrema tensió.

Ens calen dades que esperem veure publicades a l’Actual i/o a la Forja:

En el capítol d’ingressos:

Aportació de la Generalitat
Aportació dels residents de les 8 places
Aportació dels residents de les 11 llars tutelades
Aportació dels usuaris del Centre de Dia
Aportació dels usuaris que reben atenció domiciliaria
Aportació dels usuaris del menjador de la Fundació
Altres aportacions per serveis

En el Capítol de les despeses :

Despesa del personal que atén als residents, llars tutelades, Centre de Dia i servei de menjador.
Despesa del personal que atén l’atenció domiciliaria

Entenem que els préstecs que es demanaven per ampliar les instal•lacions no s’han d’incloure com a despesa en tant que el seu import es satisfà – sembla – amb aportacions Municipals.

En relació a ‘altres despeses’ la Fundació ha d’explicar la seva ‘necessitat’ i en el seu cas que en l’adjudicació s’ha respectat escrupolosament la lliure concurrència.

No tenim dades que ens permetin formar-nos un judici de la situació actual de la Fundació Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès, sabem però que hi ha un profund malestar entre el personal i els responsables, que es tradueix en una evident desatenció als interns.

Esperem que els mitjans locals s’obrin per facilitar alhora que el màxim coneixement de la situació de la Fundació Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès a la ciutadania, el diàleg entre la ‘patronal’ i els treballadors, que permetrà recuperar el nivell d’atenció i servei, que havien distingit aquesta Residència.

No hay comentarios:

Publicar un comentario