viernes, 20 de diciembre de 2013

PANTEÓ DE LA FAMÍLIA CLUA-VILADRICH AL CEMENTIRI DE LLORET ‘COSTA BRAVA’. LA SELVA. GIRONA . CATALUNYA

El Josep Olivé Escarré posava davant del panteó Cabañas, ara "Família Clua-Viladrich" que està ubicat en el marge dret del passeig central del cementiri de Lloret de Mar i té com a matèria prima la pedra de Montjuïc. És un exemple típic de capella-pantéo que tendeix a una planta centralitzada, respon en essència a un gran bloc cúbic quadrat astutament camuflat i emmascarat gràcies a la utilització de dos recursos com són: per una banda, les figures de gran tamany de quatre àngels ubicats en les quatre cantonades, els quals apareixen amb els caps acotats i en actitud de pregària agenollats, cosa que comporta una actitud hieràtica i estàtica. Mentre que per l'altra, els quatre arcs en paràbola ricament ornamentats en la part superior gràcies als medallons amb símbols al•lusius al culte cristià i paral•lelament a una gran voluta ornada amb una profusa i densa decoració de tall vegetal a mode de garlandes i tiges carnoses. Una voluta que comunica simultàniament amb el fris corregut que recorre tot el perímetre de la sepultura. Corona el monument funerari una creu de grans proporcions, assentada sobre un robust basament, la qual prescindeix de la figura tant de Crist com de la Verge Maria, ja que el seu lloc l'ocupa una densa vegetació a mode de fulles i flors. Menció a part mereix la tanca metàl•lica. Es tracta d'una reixa clarament afiliada a la tradició del ferro forjat català, com així ho evidencia el sistema típic d'enllaç de grans espirals o tirabuixons, acabats en l'extrem amb flors, que formen la trama del reixat. Tanmateix combina les espirals amb una composició romboïdal present en el registre intermig. Això pel que fa a la resolució dels espais exteriors. En quant als acabats interiors cal destacar diversos elements: des de la clau de volta amb una representació de l'ull simbòlic de la divinitat dintre d'un triangle; passant per la gran llum penjant de ferro forjat, de caire barroquitzant, que decora l'interior i fins arribar a la representació figurada del tetramorf amb els caps dels éssers que representen als evangelistes, i un Crist de grans dimensions, molt ben aconseguit amb els braços estesos i en relleu que presideix l'altar d'aquest panteó-capella.


El panteó va ser construït per l'arquitecte Vicenç Artigas i Albertí, mentre que la part de la serralleria es va ocupar el taller de Josep Perpinyà.

De Vicenç Artigas Albertí se'n sap ben poca cosa, més enllà de que es va titular com a arquitecte l'any 1900, ens agradarà rebre noticies a l'email coneixercatalunya@gmail.com de la data i lloc del seu naixement i de la data i lloc del seu traspàs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario