domingo, 18 de enero de 2015

FARMÀCIA BLANCHART. PATRIMONI DESCONEGUT DE SABADELL

retratava l’edifici de la Farmàcia Blanchart , amb façana a la Via Massagué número 40, fent cantonada amb el carrer Sant Francesc de Sabadell.


http://www.sabadell.net/Fitxes/FitxesPepps/pagines/197-A.htm

La descripció tècnica ens diu ; edifici destinat a habitatge a la planta pis i golfes i amb ús de comerç a la planta baixa. Aquesta darrera planta, així com els interiors, han sofert diverses modificacions, restant del projecte original la part de façana corresponent a les plantes pis i golfes.

No s’esmenta el mestre d’obres i/o arquitecte, ni l’època, i la descripció no fa esment dels esgrafiats de les parets que son – sense cap mena de dubte – obra d’un ‘especialista’ en aquesta mena de treballs.

Ens agradaria trobar resposta a l’email coneixercataunya@gmail.com a les nostres preguntes :

Qui va ser el promotor de l’edifici ?

Qui el mestre d’obres i/o arquitecte ?.

Qui l’autor dels esgrafiats ?
.

L’oblit de la ‘petita història’ és un pas previ – i necessari – per assolir la fita proposada pel Ministerio de Incultura y Odio Racial, d’esborrar qualsevol identitat ‘diferenciada’; dissortadament ja per acció, ja per omissió, s’han afegit en aquesta tasca ‘miserable’, algunes administracions públiques ‘catalanes’; ocasionalment també l’església catòlica, i una munió de funcionaris i ciutadans del nostre país

No hay comentarios:

Publicar un comentario