domingo, 16 de marzo de 2014

CELLER D’ALIÓ OBRA DE L’ARQUITECTE CLAUDI DURÁN VENTOSA

Diríem que Claudi Durán y Ventosa va néixer a Vilanova i la Geltrú en algun moment del segle XIX, acabava la carrera d’arquitectura l’any 1888, i lliurava l’ànima al Senyor el 27 de novembre de 1925. Ens agradarà rebre a l’email coneixercatalunya@gmail.com informació fefaent d’aquests extrems.

Dijous 10 de desembre de 1925
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1887/03/26/pagina-7/33258660/pdf.html?search=Claudio%20Duran%20%20Ventosa

27 de novembre de 1925
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1918/04/22/pagina-2/33267133/pdf.html?search=Claudio%20Duran%20%20Ventosa

file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/274116-374142-1-SM.pdf

Enric Catà i Catà (Sant Feliu de Llobregat, 1878 - Barcelona, 1937), en un article a l’Anuari de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya de l'any 1926, en relació a Claudi Durán y Ventosa, deia :

fou el primer que aplicà entre nosaltres el sistema constructiu dit "ciment armat", i no quan aquest ha estat del domini de tothom, sinó en la seva infantesa, quan naixia amb el sistema Monnier, devent ésser considerat com un dels fundadors de l’esmenta’t sistema.

Quan el ciment armat només servia per fer dipòsits d'aigua, en Duran tingué la visió de les variades aplicacions que podia tenir, i s'establí d'Arquitecte-Constructor d'obres de ciment armat, quan encara ningú les aplicava.

Entre les moltes obres que construí, podem esmentar el Club de Regates, d'Alacant; Sindicats Agrícoles d'Alió i Pla de Cabra; Caves del Champany Codorniu, a Sant Sadurní de Noia; ponts i passarel•les, a Montcada, sobre el Besòs, a La Granada, a Sant Sadurní; sobre el riu Foix, la riera Salada (Lleida) i el Minatede (Múrcia); dipòsits i conduccions d'aigua en diferents llocs d'Espanya i de Portugal; ponts i dipòsits per les principals Companyies de ferrocarrils, com són ara la del Nord i la de Madrid a Saragossa i a Alacant, etc, etc.


file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/107925-136074-1-PB.pdf

Queda fora de dubte l’autoria intel•lectual del celler d’Alió , al Camp sobirà de Tarragona, a la colònia del REINO DE ESPAÑA que els nadius i/o aborígens anomenem Catalunya.

Cèsar Martinell i Brunet (Valls, Alt Camp, 24 de desembre de 1888 - Barcelona, 19 de novembre de 1973), l'any 1917, quan tot just començava a treballar en aquest tipus de construccions, va dur a terme la projecció d'una petita ampliació destinada a laboratori i motor que no va afectar en res el conjunt de l'obra.


Podem afirmar, doncs, sense cap mena de dubte, i donar al Claudi Durán y Ventosa el mèrit que li pertoca en el projecte i construcció del Celler de l’Alió.

No hay comentarios:

Publicar un comentario