lunes, 3 de marzo de 2014

LA ‘RESIDÈNCIA’ DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE MANRESA

Esperava trobar una entrada complerta sobre la història d’aquest equipament, i topava com a més semblant amb :

http://tomba-que-gira.blogspot.com.es/2013/05/25-anys-de-residencia-davis-al-barri.html

http://manresanes.blogspot.com.es/2010/04/pepita-subirana-i-badia.html

http://www.ajmanresa.cat/web/detall_noticia.php?noticia=2290

L’edifici formava part de les cases del carrer Vallès, aixecades per la Caixa d’Estalvis de Manresa, com ‘activitat’ de la seva obra social; n’assumia la direcció tècnica Josep Firmat i Serramalera (Manresa, 1889-1970) ; la Caixa d’Estalvis de Manresa construí entre els anys 1931 i 1932 nou xalets (d’un total de 44 previstos).


Les caixes catalanes creixien ‘ fent país’, ajudant a la ciutadania, i desapareixien com a conseqüència de practicar una ‘política contraria’, ‘ desfer el país’, desnonant – a la primera contrarietat a la ciutadania – de la seva llar.
Glòria eterna entre altres al Manuel Oms i de Prat (Manresa, 1834-1907), i eterna condemnació als que portaven a la ruïna a la Caixa d’Estalvis de Manresa, a la resta de Caixes catalanes, i ensorraven Catalunya en la misèria col•lectiva del REINO DE ESPAÑA.

No disposa la capital del Bages d’un Catàleg de Patrimoni en línia, i malgrat aquesta circumstancia és dissortadament força comú en els territoris de la colònia del REINO DE ESPAÑA que els nadius anomenem Catalunya, la constatació d’aquest fet, reitera – si cap – la convicció que tothom té coll avall, que hi ha una voluntat política encaminada a deixar perdre i/o a menystenir, el Patrimoni Històric i/o Artístic de Catalunya, i malgrat això és per a molts cosa sabuda, tant almenys, com que en aquesta tasca han col•laborat – i col•laboren – si més no per omissió, autoritats civils, eclesiàstiques i àdhuc intel•lectuals, no advertim cap senyal de canvi per a millor.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario