martes, 28 de abril de 2015

CAL SUAU. AVINYÒ NOU. AVINYONET DEL PENEDÈS

Observava que les dades referent a l’autor de l’edifici estaven en blanc a la fitxa del Mapa de Patrimoni Cultural, va ser construït l'any 1901, i reformat el 1920. Ens agradarà tenir noticia a l’email coneixercatalunya@gmail.com d’ambdós tècnics.

La descripció ens diu ; casa entre mitgeres i fent cantonada, composada de planta baixa, pis i terrat. La façana presenta una composició simètrica desenvolupada per tres eixos. El coronament està fet mitjançant una línia lleugerament ondulada. Les obertures superiors presenten trencaaigües de ceràmica vidrada blava. Pel costat de la cantonada se li adossa un cos d'una sola planta, amb pinacles i boles decoratives. És interessant la porta d'entrada (INVENTARI, 1986: 26), amb arc escarser i bona reixa de taller.


La façana principal es desenvolupa en tres eixos, el central dels quals es troba remarcat per una balcona amb reixa, i els laterals, per barana de fàbrica. Tots aquests buits presenten guardapols decoratius de rajola blava rematades en punta per un motiu decoratiu floral. Altres elements decoratius destacables són la utilització del trencadís de ceràmica vidrada en el coronament i en els pinacles i les plaques de ceràmica també vidrada amb temes decoratius de paneres de fruites i angelots al mateix lloc. Les finestres de la planta baixa estan protegides per reixes també decorades. Té un jardí lateral i posterior, tancat a l'exterior mitjançant una tanca d'obra i reixeria, que es troba decorada amb elements propis de l'estil noucentista: hidres i panells ceràmics.

Al Quixot, hi ha una frase molt encertada ‘ con la iglesia hemos topado, Sancho amigo’, en el nostre cas, la topada es dona SEMPRE a nivell local, Ajuntaments i/o DIPUTACIONES PROVINCIALES.

Ens queda però, la ‘societat civil’ en aquest cas els avinyonetencs, als que demanem la seva col•laboració a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario