lunes, 6 de abril de 2015

COL•LEGI CATERINA FIGUERES. TONA. OSONA

Reprodueixo literalment les dades que ofereix :
http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTONIC_24401

Descripció

Es diferències dos cossos, un de més petit (que anteriorment estava destinat a les nenes). A la façana principal, davant l'entrada hi han cinc arcades de mitja volta combinades amb pilons que formen quatre entrades rectangulars. La coberta de l'edifici a diferents nivells forma un entaulat amb un bonic joc de superposicions. A totes les façanes i en la part superior de l'edifici hi trobem esgrafiats amb temes pedagògics i de jocs amb motius infantils, amb accentuat realisme.

Notícies històriques

La construcció d'aquest col•legi fou procedit per una donació de terrenys que Caterina Figueres (filla d'Antoni Figures, estiuejant de Tona) feu, al morir bastant jove. L'herència de Caterina Figueres per desig dels seus familiars fou destinada a la construcció que es realitza entre els anys 1927-28. Ideat com a escola d'ensenyament primari, actualment alberga un parvulari, amb una població escolar aproximada de 100 nens i l'edat de l'alumnat oscil•la entre els dos i els cinc anys.

Us recomano al lectura d’aquest enllaç :
http://coneixercatalunya.blogspot.com.es/2015/03/de-lescola-publica-la-biblioteca.html

A qui pertoqui li demanem l’actualització regular de les dades relatives al patrimoni històric i/o artístic de Catalunya.


Retratava en la nostra sortida número 100 al Josep Olivé Escarre, davant de l'edifici.

No hay comentarios:

Publicar un comentario