sábado, 11 de abril de 2015

EDIFICI DE ‘SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA’

Juli Batllevell i Arús (Sabadell, 1864 – Barcelona, 20 de setembre del 1928) era l’autor l’any 1908 , d’aquest edifici de número 10 del carrer de la Industria a la Ciutat de Sabadell


La descripció tècnica ens diu ; despatx entre mitgeres, de planta baixa i pis. Façana de llenguatge modernista però compositivament simètrica. A la planta baixa hi ha unes grans finestres i al pis, una galeria amb columnetes decorades amb motius florals (manca la barana de fusta i ferro forjat que hi havia). Els materials emprats són el maó vist, l'estuc, la pedra al sòcol i la ceràmica als ampits de les finestres. L'interior és format per dues grans naus, a la planta baixa hi ha un petit altell. L'estructura és metàl•lica.

Sabadell en les darreres dècades a fet un gran salt endarrere, que en alguns aspectes ens situa a mitjans del segle XIX.
A qui correspongui tant en l’àmbit polític, com en l’àmbit econòmic, cal que se li facin els ‘reconeixements de rigor’, oi ?.

No hay comentarios:

Publicar un comentario