lunes, 13 de abril de 2015

ESCOLES VELLES DE MARTORELLES. VALLÈS ORIENTAL

Em costava trobar aquest edifici situat entre el carrer de les Escoles i el carrer Anselm Clavé, on hi ha un mur de contenció amb arcs que suporta el seu pati. És de planta rectangular, consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta a dues vessants amb el carener paral•lel a la façana. A cada extrem de la façana hi ha un portal d'accés d'arc pla arrebossat amb brancals de pedra, al costat dels quals hi ha dues finestres d'arc pla de pedra amb l'intradós motllurat. Entre les finestres centrals hi ha una filada de finestres de menors dimensions i de mateixes característiques. La façana posterior té una filera de deu finestres de mateixes dimensions d'arc pla de pedra amb l'intradós motllurat. El ràfec té una volada considerable i queda suportat per cabirons. L'edifici es troba construït en una zona amb lleuger desnivell, pel que la façana posterior té més alçada, amb un sòcol de pedra a la base. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color cru.L'edifici de les Escoles va ser construït durant el primer terç del segle XX, segons una estètica pròxima al noucentisme. Va funcionar com a escola fins la construcció dels nous centres educatius al voltant dels anys 70 del mateix segle.

No s’esmenta l’autor a la fitxa tècnica, ni se li adjudiquen a Mariano Romaní Rius (Barcelona, 3.01.1900 + 11.12.1966) file:///C:/Users/Antonio/Downloads/279822-383451-1-SM.pdf

Ens agradarà tenir noticia de qui va ser l’arquitecte de les ‘Escoles Velles’ de Martorelles a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario