martes, 31 de enero de 2017

CAN ROCAS VA SER LA CASA DE JOAN ROCAS ROMAGUERA?. PALAFRUGELL. L’EMPORDANET. GIRONA. CATALUNYA

El Joan Dalmau Juscafresa em feia seguir unes magnifiques fotografies de la casa del carrer de Torres Jonama, 61; cantonada amb el d'Anselm Clavé, 59-63, de Palafrugell, coneguda con Can Rocas

Reprodueixo de la pàgina 154 de 480:
http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf


Casa de dos pisos i tres crugies, cantonera entre el carrer Torres Jonama i carrer Clavé. La façana principal (carrer de Torres Jonama ) presenta als baixos una porta entre dos finestrals que tenen llindes triangulars i marcs de pedra. Als extrems de les llindes hi ha sengles petites creus inscrites dins cercles, com a detalls ornamentals. Al pis hi ha tres balconades, més sortida la central; les obertures posseeixen frontons molt rellevants, d’obra. La mencionada estructura es repeteix a la façana lateral, amb tres finestres als baixos i un balcó entre dues finestres al pis, les primeres amb llindes triangulars i les segones amb frontons, ací amb tots els emmarcaments d’obra. Sobre les cornises hi corre una balustrada de terra cuita. A la façana lateral és interrompuda per un gran frontó que centra el coronament d’aquest costat. Les façanes han estat restaurades, ja que el remolinat original amb incisions imitant carreuada estava una mica malmès. L’interior ha conservat força la compartimentació. A la llinda del portal, dins d’un ressalt geomètric, hi ha les inicials J.R. i l’any 1890 en relleu. Els fils dels mal dits ‘serveis públics’ acompleixen a la perfecció la seva funció de deslluir el patrimoni històric, imagino que en els seu dia es devien postular al premi ‘destralers de Catalunya ‘.


Un deixo una pregunta; és el Joan Rocas Romaguera del que s’explica ; ‘Casa del americano Rocas. Joan Rocas Romaguera (1843-1928) fue un americano nacido en Cal Marxant de Llofriu, que hizo fortuna en Cuba con una bodega y una tienda de víveres. Fue miembro de los Voluntarios que luchaban contra los criollos ndependentistas’, al excel•lent treball “EL RELATO INDIANO, EL GRAN DESCONOCIDO” de l’ Anna Castellví Becerra?.

A l’Arxiu Municipal de Palafrugell s’hi troba un alçat de les façanes que fou presentat per a la seva aprovació a l’Ajuntament. En aquests alçats hi podem observar certes diferències amb l’edifici tal i com es construí, les més significatives són els marcs de les obertures del pis, la balustrada i la inexistència del gran frontó que remata la façana lateral.

L’autor fou Miquel Barreda, mestre d’obres.

Ens agradaria que la Revista de Palafrugell publiques aquestes notes, per tal de facilitar – fins on sigui possible – la recuperació de la memòria històrica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario