martes, 31 de enero de 2017

LA CASA MARTÍ CAMA PRATS. PALAFRUGELL. L’EMPORDANET. GIRONA. CATALUNYA

El Joan Dalmau Juscafresa em feia seguir unes magnifiques fotografies de la casa Martí Cama i Prats (Palafrugell, 1864 – Reims, 1914) al carrer de Torres Jonama, 59, cantonada amb el d'Anselm Clavé, 68-70

Reprodueixo de la pàgina 152 de 480 de :
http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf

Casa unifamiliar de dues plantes i tres crugies en una de les cantonades del carrer Torres Jonama i el carrer Clavé. A les dues façanes hi destaca la decoració de les obertures: a la principal, porta entre dos finestrals als baixos i balconada entre finestrals al pis. La façana lateral segueix la mateixa disposició de tres obertures: finestres, algunes de les quals tapiades, amb un balcó central al pis. Totes presenten remats sobresortints amb ornamentació de relleus amb regruixos d’obra, a base de palmetes i altres detalls geomètrics i vegetals. Un fris amb tema de greca i tiges vegetals divideix horitzontalment ambdues façanes. Un altre fris semblat acompanyat de mènsules corre a la part superior dels murs. Sobre la cornisa hi ha una balustrada amb un complicat calat a base de cercles i entrellaços.Les façanes han estat restaurades (2004). Abans de ser-ho, tal com diu l'antic PEPIPH de 1990, eren remolinades sense un allisat curós i presentaven rectangles fets amb fines incisions. També segons l'antic PEPIPH, l'interior és força ben conservat, sense alteracions gaire notables.

En el projecte que es guarda a l’arxiu les façanes són dibuixades molt esquemàticament, sense alguns del detalls ornamentals que s’introduïren a l’obra, com els frisos i la balustrada. La casa,obra de Josep Ferrer i Bataller, mestre d'obres, ja des dels inicis, va pertànyer a l’indústrial Martí Cama Prats (Palafrugell, 1864 – Reims, 1914).

La Joanna Sala, em deixa un comentari al facebook

La casa anomenada Can Cama no fou mai propietat d'aquest senyor Martí Cama i Prats. Fou el primer llogater, sempre però, fou propietat del seu constructor Josep Ferrer i Bataller, que la va deixar a la seva filla Lluïsa Ferrer Marqués.El meu marit Santi Bruguera Jordi és besnét.

En l'antic PEPIPH de 1990 es diu que se sap per tradició oral que el fet que el mestre d’obres Josep Ferrer signés el projecte com a propietari fou degut a què l'industrial Martí Cama Prats (Palafrugell, 1864 – Reims, 1914) residia gran part de l’any a França on continuà els negocis tapers que el seu oncle Antoni Prats havia fundat a Reims l’any 1845, i creà un conjunt d’indústries a Palafrugell i a Reims, on treballaven més de 250 obrers. Fou president de la Cambra Oficial de Comerç d’Espanya a París.

Ens agradaria que la Revista de Palafrugell publiques aquestes notes, per tal de facilitar – fins on sigui possible – la recuperació de la memòria històrica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario