martes, 31 de enero de 2017

IN MEMORIAM DE LES CASES ‘ANÒNIMES’ DEL CARRER TORRES JOANAMA, 93-95 DE PALAFRUGELL. L’EMPORDANET. GIRONA. CATALUNYA

El Joan Dalmau Juscafresa em feia seguir unes magnifiques fotografies de les cases del carrer Torres Jonama, 93-95 de Palafrugell, on hi vivien la família Suñer i la família Frigola.

Reprodueixo de la pàgina 160 de 480 de :
http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf

Edificació unitària formada per dos habitatges unifamiliars entre mitgeres, cadascun d’una crugia, de planta baixa i pis i pati posterior. El conjunt té una façana definida amb una composició única i homogènia, esquema compositiu propi de moltes altres cases entre mitgeres dels eixamples de la vila. En aquest cas, però la introducció d’altres elements ornamentals i la balconada central, única per als dos habitatges, produeix un resultat més expressiu. La decoració es concreta en l’emmarcament de les portes i finestres: relleus d’obra enfatitzant els llindars a manera de frontons amb motius a base d’òvuls envoltats per voltes i fullatge. Les dues portes de fusta són peces d’ebenisteria apreciables per l’ornamentació de talla, idèntica en ambdues, a base de grans florons i tiges entortolligades, de tradició modernista. L’interior, amb passadís central i habitacions a una banda als baixos i compartimentació als pisos, ha estat en alguns punts alterat.


Es molt probable que l’autor de les dues portes de talla sigui el fuster Vergonyós de Palafrugell, del que ens agradarà tenir noticia a l'email coneixercatalunya@gmail.com del nom propi, el cognom matern i el lloc i data de naixement i traspàs

Les façanes han estat restaurades recentment.

No hi ha constància de qui en fou l’any 1910, el promotor, i el mestre d’obres i/o arquitecte, sou pregats de fer-nos-ho saber a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Costa de creure que sigui una més de les obres de ‘ desconegut’ al que li devem més del 90% del nostre patrimoni històric i/o artístic, també és fa difícil d’explicar que el ‘dimoni’ que des de sempre està en el sector de la construcció, tingui relació amb la seva construcció.

En el períodes 1939-1978 es feia una excel•lent feina en la destrucció i/o confusió de la documentació del patrimoni històric i/o artístic de Catalunya; ja fos destruint TOTALMENT els arxius, ja conservant informació incomplerta i/o errònia. Dol constatar que en el període 1978- 2017, s’ha fet POC o RES per esmenar els estralls de la dictadura.

Ens agradaria que la Revista de Palafrugell publiques aquestes notes, per tal de facilitar – fins on sigui possible – la recuperació de la memòria històrica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario