jueves, 22 de noviembre de 2012

FAÇANA DEL CAL PIXOT DE CERVELLÓ

Dissortadament no em sorprenia Cervelló, en la documentació antiga Cervilione (Segle X), d’origen incert, potser antroponímic, del nom de persona Servilius.

L’escut parlant vindria més tard, sense diferències cronològiques vers el segon quart del segle XII (1125-1150), hom considera que aparegué a tota Europa l'heràldica. Les diferencies entre els Cervelló, i els Cervera – ambdós tenen un cérvol – els primers d’ ATZUR m. Color blau-cel; cast. Azul ETIM.: de l'àrab lāzūr, mat. sign. , i els altres de gules m. [HIG] En heràldica color vermell.Han fet córrer molta tinta perquè malgrat que en alguns casos es pintaven, els escuts fets de pedra, ben aviat tornen a recuperar el ‘color natural’.
http://www.armoria.info/libro_de_armoria/CERVELL%D3.html
http://alexheroll.cat/wp-content/uploads/2010/03/Escut-Cervera.jpg

L’Avinguda de Catalunya , i la seva continuació natural el carrer Major tenien quan es va confegir la ’llista de monuments de Cervelló’ un bon nombre d’edificis notables dels que possiblement no en queda ni la memòria.


M’aturava a retratar la façana de Cal Pitxot, al número 72 del carrer Major, qualificada com d’estil noucentista, no sabia trobar l’arquitecte i/o mestre d’obres que l’aixecava, i únicament un breu referència al possible promotor , Jaume Bassons, casat amb Mariona Gras. Un dels fills, Llorenç, va posar una forneria a la planta baixa de l'immoble.

La descripció tècnica diu : Edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes. És d'estil noucentista amb alguns elements modernistes. La façana és de maó color granat i el balcó de pedra blanca. A la planta baixa hi ha tres portes, la central més gran de les laterals, i a sobre de cada porta hi ha una finestra, les laterals d'arc de mig punt i les laterals d'arc rebaixat. Al primer pis s'obren tres obertures a un balcó decorat amb línies geomètriques de forma triangular; de les tres obertures, les dels costats són d'arc degradat i tenen a sobre dues finestres amb el mateix tipus d'arc, l'obertura central està inscrit dintre d'un arc rebaixat. A les golfes s'obren quatre obertures damunt de la obertura central i i dos més a banda i banda, tots ells d'arc fet per aproximació de filades. A la part superior de la façana hi ha també alguns elements decoratius com elements romboïdals.

Abans, i desprès, d’aquesta casa, topava amb el ‘progrés’ , destruir per construir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario