lunes, 5 de noviembre de 2012

TORRE MARTÍ DE POLINYA AL VALLÈS JUSSÀ

La demografia de Polinyà, en fa pensar que no trobaré gaires ‘facilitats’ pel que fa a la documentació relativa al patrimoni Històric ;

ANY HABITANTS

1950 444
1970 1168 263,06%
1981 2321 522,75%
1986 2738 616,67%
2006 6710 1511,26%
2008 7403 1.667,34%
2011 7984 1.798,20%

Situada a la part alta del poble, als peus de la carretera de Sabadell,
la Torre Martí és una antiga casa d'estiueig – hom pensa que del període 1888-1910 - , de la se’n desconeix l’arquitecte i/o mestres d’obres; una inscripció emmarcada a la façana posterior ens fa pensar que els seus primers propietaris haurien estat J. i M. Martí.

Fou convertida en restaurant.

La descripció tècnica ens diu : Edifici aixecat sobre una planta rectangular, que correspon per les seves característiques arquitectòniques i decoratives al període que va des de finals del Modernisme fins als inicis del Noucentisme.


A partir del primer pis la casa s'estructura en un quadrat fins a la teulada. La distribució de teulats correspon a l'esquema de la tipologia basilical. Les façanes presenten dins d'unes línies de caire italià , una simetria i correspondència d'obertures i motllures d'emmarcament de balcons i finestres en la seva part superior. Les motllures de pedra de formes rectes on els angles tenen una ornamentació floral a l'extrem. A la disposició de les finestres de la segona planta sota teulat , elements esfèrics d'aireació. A la façana posterior hi ha un àmplia terrassa a nivell del primer pis, tancada per una balustrada formada per trams de barana de balustres i pilastres amb coronaments de boles, intercalats. Les obertures de finestres i balcons tenen les mateixes característiques que a la façana principal. A la planta baixa de la façana posterior hi existeix una sola obertura que possiblement ha estat modificada en finestra de la seva primigènia funció de porta d'accés i sortida posterior. Teulat dins de la tipologia basilical: dues vessants en el cos central i sobresortit, i d'una vessant als laterals, que acaben en un voladís accedent. Sota la línia de terrat, presència d'una motllura estriada amb intencionalitat decorativa.

Sou pregats d'ampliar i/o rectificar aquesta informació a l'email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario