lunes, 16 de marzo de 2015

CASA DE LA VILA D’AMER. PLAÇA MAJOR D’AMER. LA SELVA. GIRONA.CATALUNYA

Retratava la Casa de la Vila d’Amer, la descripció tècnica ens diu ; immoble de tres plantes cobert amb una teulada plana i aterrassada. Pel que fa al seu emplaçament aquest el trobem ubicat al costat dret de la Plaça de la Vila, però simultàniament fa cantonada a l'esquerra amb l'Avinguda de Barcelona.


La façana principal és la que dóna a la Plaça de la Vila i està estructurada internament en base a dues crugies. La planta baixa consta de dos grans arcs de mig punt irregulars. En el de l'esquerra prima la llum (amplada) per sobre de la sageta (alçada), mentre que en el de la dreta succeeix tot el contrari, ja que s'observa una relació equitativa entre alçada i amplada. Els dos arcs acaben conformant un porxo a l'interior del qual trobem dues grans obertures emmarcades amb pedra. La de l'esquerra actua com a finestra, mentre que la de la dreta, d'arc conopial de taló, actua com a portal d'accés. El primer i segon pis han estat resolts partint del mateix esquema formal, que consisteix en l'aplicació de dues obertures per pis respectivament. En total són quatre obertures que recullen les mateixes característiques i és que les quatre són rectangulars emmarcades amb pedra i són projectades com a balconades i equipades amb baranes de ferro forjat. Ara bé, les quatre obertures difereixen en dos aspectes: per una banda, en la mida, ja que les del primer són sensiblement majors que les del segon pis . Mentre que per l'altra, la barana del primer pis abasten tot el pla horitzontal de la façana, mentre que les dues del segon pis són de dimensions més moderades i reduïdes. Pel que fa al treball de la forja aplicat a les baranes aquest és bastant encertat, com així ho acrediten les formes esveltes i lleugeres que ornamenten i inunden les tres baranes. Al centre de la façana trobem un gran escut que respon a l'escut oficial d'Amer. Tanca l'edifici en la part superior una cornisa molt sòbria i austera i com a coronament la terrassa, anunciada pel cos de presència piramidal.

Ni un mot del mestre d’obres i/o arquitecte, ho preguntarem a l’Ajuntament, que ‘resideix en aquesta casa’.

Sou pregats de fer les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario