viernes, 31 de marzo de 2017

CAN PI. BEGUR. L’EMPORDANET

El Joan Dalmau Juscafresa és un enamorat de la comarca de l’Empordanet i de Catalunya, i li agradaria que TOT el patrimoni històric i/ artístic pugues ser consultat en línia.

Dissortadament però, passats llargament 40 anys de la mort del sàtrapa, des de les administracions ‘ democràtiques’ catalanes, no s’ha fet gaire bé res en aquest sentit.

A la Catalunya interior, a les terres del ‘ forat negre’, la Segarra, la Conca de Barberà, El Ripollès, els Pallars, la Cerdanya, l’Urgell sobirà,... s’ha patit – i es pateix – una fortíssima caiguda demogràfica, i en situacions de quasi supervivència, s’entén que les ‘qüestions culturals, patrimonials i/o artístiques’ , no siguin les del màxim interès.

Insistíem en que les actuals Administracions públiques catalanes superiors, Consell comarcal, Diputació, Generalitat, haurien de fer-se càrrec d’aquesta tasca de documentar el patrimoni històric i/o artístic existent en els municipis que no compten amb la força demogràfica i/o econòmica suficient.

No és aquesta però, la situació de Begur, de Palamós, de Palafrugell, ... , ni la de tants i tants pobles del litoral, que disposant de recursos econòmics i tècnics, no han fet tot el que calia esperar de forces i persones que es qualifiquen de democràtics i de catalans.

De CAN PI, al carrer Bonaventura Carreras, 22 de Begur, ens diu patrimoni Gencat :

Edifici de planta rectangular de PB i pis pel carrer i de 3 plantes amb afegits al teulat pel darrera (guanyant 1 planta pel desnivell en el jardí). La composició és semblant a la nº19, però més austera. Les obertures coincideixen en PB i pis, i la façana resta dividida per 4 intercolumnis on es situen les obertures. Igualment, i en plantes, la façana resta dividida en 2 parts per una motllura longitudinal. L'obertura d'accés es situa en el 2n.modul de la dreta i és d'arc de punt rodó i llinda datada. La resta en PB d'arc rebaixat, la més a l'esquerra és una porta. En Planta Pis són balcons i les obertures (igual que en PB) estan emmarcades en pedra. El balcó central és arrodonit. Damunt dels balcons hi ha ulls de bou el•líptics. Clou la façana una cornisa i la barana massissa del teulat.-La façana posteriors diferencia en 2 parts: la part baixa de les galeries on la de Planta Pis són 8 arcs de punt rodó dividits en 2 zones degut a un esglaó sobresortit que fa (els divideix en 5 i 3 més petits que els anteriors) i que també té obertures al costat sortint:3. Aquesta galeria té una terrassa pel costat dret on hi ha l'escala d'accés al jardí. En planta inferior hi ha un porxo massís de 6 obertures agrupades 3 a 3 d'on les centrals són més allargades. Són de pilars rectangulars i balustres. La 2ª part (damunt galeria) és més massissa i esta abocada a la terrassa que forma la galeria. Només hi donen les portes del pis superior. La barana és de balustres. Darrerament s'ha afegit un cos al teulat (que és de 2 aigües).


La pàgina de l’Ajuntament ens diu ; Pere Pi Carreras, juntament amb el seu germà petit Josep, van emigrar cap a Cuba on van obrir una botiga de queviures, negoci que complementaven amb importacions i exportacions relacionades amb la indústria del suro. Aquesta casa manté viu un dels trets més característics de les cases indianes del carrer Bonaventura Carreras, el costum de tenir un hort a la part sud. Ens agradarà tenir noticia complerta del promotor, dates de naixement i traspàs, i de l’autor de la casa, a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Trobava aquestes ‘fonts’ en línia :

http://www.begur.cat/web/cat/pagina.php?pare=4014

http://www.begur.cat/web/dmdocuments/POUM/doc_escrita/V5_bens.pdf

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Begur

Agrairem la col•laboració a l’email coneixercatalunya@gmail.com dels begurencs, begurenques en la tasca de ‘recuperar’ la memòria històrica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario